دانلود کتاب An Introduction To Islamic Cosmological Doctrines, 1978

نام کتاب: An Introduction To Islamic Cosmological Doctrines

نویسنده: Seyyed Hossein Nasr

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۷۸

کد ISBN کتاب: ۰۵۰۰۲۷۲۱۶۶, ۹۷۸۰۵۰۰۲۷۲۱۶۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۴۶

انتشارات: Thames & Hudson Ltd

Description About Book An Introduction To Islamic Cosmological Doctrines From Amazon


This is the only book to deal with classical Islamic cosmology as it was formulated by the Ikhwan al-S’afa al Biruni and Ibn Sina during the tenth and eleventh centuries. These figures influenced all the later centuries of Islamic history and in fact created the cosmological framework within which all later scientific activity in the Islamic world was carried out–the enduring image of the cosmos within which Muslims have lived during the past millennium.

Nasr writes from within the Islamic tradition and demonstrates how, based on the teachings of the Quran and the Prophet, the figures treated in this work integrated elements drawn from various ancient schools of philosophy and the sciences. This book is unique in its treatment of classical Islamic cosmology as seen from within the Islamic world-view and provides a key for understanding of traditional Islamic thought.

“…the amount of academic literature devoted to the way in which Muslims in classical and medieval Islam envisioned the cosmos is negligible. There are, however, some noteworthy exceptions. An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines is one of them.” — Parabola

درباره کتاب An Introduction To Islamic Cosmological Doctrines ترجمه شده از گوگل


این کتاب تنها به مقابله با کیهان شناسی کلاسیک اسلامی آن را به عنوان اخوان S’afa ابوریحان بیرونی و ابن سینا در طول قرن دهم و یازدهم صورت گرفته است. این ارقام تحت تاثیر همه قرن بعد از تاریخ اسلام و در واقع ایجاد چارچوب کیهانی که در آن تمام فعالیت های بعد علمی در جهان اسلام انجام شد – تصویر پایدار از کیهان که در آن مسلمانان باید در هزاره گذشته زندگی می کردند.

نصر می نویسد از درون سنت اسلامی و نشان میدهد که چگونه، بر اساس آموزه های قرآن و پیامبر، چهره های درمان در این کار یکپارچه عناصر کشیده شده از مدارس مختلف باستانی فلسفه و علوم. این کتاب در درمان آن کیهان شناسی کلاسیک اسلامی منحصر به فرد است به عنوان از درون اسلامی جهان بینی دیده می شود و یک کلید برای درک تفکر سنتی اسلامی فراهم می کند.

“… مقدار ادبیات دانشگاهی اختصاص داده شده به روشی که در آن مسلمانان در اسلام کلاسیک و قرون وسطی کیهان پیش بینی ناچیز است. وجود دارد، با این حال، چند استثنا قابل توجه است. مقدمه ای بر اعتقادات کیهان شناختی اسلامی یکی از آنها است. ” – شلجمی

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *