دانلود کتاب Architecture Post Mortem – The Diastolic Architecture Of Decline, Dystopia, And Death, 2013

نام کتاب: Architecture Post Mortem – The Diastolic Architecture Of Decline, Dystopia, And Death

نویسنده: Kemal AtatüRk و Christopher Samuel Wilson و Kemal Atatürk

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۹۹۸۱۴۷۵۲, ۱۲۹۹۸۱۴۷۵۱, ۹۷۸۱۴۷۲۴۱۶۸۸۹, ۱۴۷۲۴۱۶۸۸۰

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۶۶

انتشارات: Ashgate Publishing Company

Description About Book Architecture Post Mortem – The Diastolic Architecture Of Decline, Dystopia, And Death From Amazon


Architecture Post Mortem surveys architecture’s encounter with death, decline, and ruination following late capitalism. As the world moves closer to an economic abyss that many perceive to be the death of capital, contraction and crisis are no longer mere phases of normal market fluctuations, but rather the irruption of the unconscious of ideology itself. Post mortem is that historical moment wherein architecture’s symbolic contract with capital is put on stage, naked to all. Architecture is not irrelevant to fiscal and political contagion as is commonly believed; it is the victim and penetrating analytical agent of the current crisis. As the very apparatus for modernity’s guilt and unfulfilled drives-modernity’s debt-architecture is that ideological element that functions as a master signifier of its own destruction, ordering all other signifiers and modes of signification beneath it. It is under these conditions that architecture theory has retreated to an ‘Alamo’ of history, a final desert outpost where history has been asked to transcend itself. For architecture’s hoped-for utopia always involves an apocalypse. This timely collection of essays reformulates architecture’s relation to modernity via the operational death-drive: architecture is but a passage between life and death.

This collection includes essays by Kazi K. Ashraf, David Bertolini, Simone Brott, Peggy Deamer, Didem Ekici, Paul Emmons, Donald Kunze, Todd McGowan, Gevork Hartoonian, Nadir Lahiji, Erika Naginski, and Dennis Maher.

درباره کتاب Architecture Post Mortem – The Diastolic Architecture Of Decline, Dystopia, And Death ترجمه شده از گوگل


معماری پس از مرگ به بررسی برخورد معماری با مرگ، نزول، و تباهی زیر سرمایهداری متأخر. به عنوان حرکت جهان به پرتگاه نزدیک اقتصادی که بسیاری از درک می شود از مرگ سرمایه، انقباض و بحران مرحله صرف دیگر از نوسانات بازار نرمال، بلکه فوران ناخودآگاه از ایدئولوژی خود هستند. پس از مرگ آن لحظه تاریخی در آن قرارداد نمادین معماری با سرمایه بر روی صحنه قرار داده است، برهنه به همه است. معماری بی ربط به سرایت مالی و سیاسی به عنوان است که معمولا تصور نیست. آن قربانی و نافذ عامل تحلیلی از بحران کنونی است. به عنوان دستگاه بسیار گناه مدرنیته و برآورده نشده درایوهای مدرنیته بدهی معماری که عنصر ایدئولوژیک است که به عنوان یک دال استاد از نابودی خود، سفارش همه دال و حالت دلالت در زیر آن است. تحت چنین شرایطی که نظریه معماری به «آلامو» تاریخ، یک پایگاه بیابان نهایی که در آن تاریخ خواسته شده است تا خود را فراتر عقب نشینی است. برای معماری را امید برای مدینه فاضله همیشه شامل یک آخرالزمان. این مجموعه به موقع از رابطه با بازنگری در مقالات معماری به مدرنیته از طریق عملیاتی مرگ درایو: معماری است، اما عبور بین مرگ و زندگی.

این مجموعه شامل مقالات نوشته شده توسط کازی K. اشرف، دیوید برتولینی، سیمون Brott، پگی Deamer، Didem Ekici، پل امونس، دونالد Kunze، تاد McGowan به، Gevork Hartoonian، نادر لاهیجی، اریکا Naginski، و دنیس ماهر.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *