دانلود کتاب Between Silence And Light – Spirit In The Architecture Of Louis I. Kahn, 1985

Between Silence And Light - Spirit In The Architecture Of Louis I. Kahn, 1985

نام کتاب: Between Silence And Light – Spirit In The Architecture Of Louis I. Kahn

نویسنده: John Lobell و Louis I. Kahn

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۸۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۹۴۷۳۶۸۷۷

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۲۰

انتشارات: Shambhala

Description About Book Between Silence And Light – Spirit In The Architecture Of Louis I. Kahn From Amazon


Looks at Louis Kahn’s buildings including the Exeter Library and the Salk Institute as well as examining his impact on contemporary architecture and presenting his theories concerning the relationship between human consciousness and building design.

درباره کتاب Between Silence And Light – Spirit In The Architecture Of Louis I. Kahn ترجمه شده از گوگل


به نظر می رسد در ساختمان ها لویی کان از جمله کتابخانه Exeter و موسسه سالک و همچنین بررسی تاثیر خود را در معماری معاصر و ارائه نظریه های خود را در مورد رابطه بین آگاهی انسان و طراحی ساختمان.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *