دانلود کتاب Bio-Aggregate-Based Building Materials, 2013

نام کتاب: Bio-Aggregate-Based Building Materials

نویسنده: Sofiane Amziane و Laurent Arnaud و S Amziane و Laurent Arnaud

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۴۸۲۱۴۰۴۰

فرمت: EPUB

تعداد صفحه: ۳۳۶

انتشارات: John Wiley & Sons, Incorporated

Description About Book Bio-Aggregate-Based Building Materials From Amazon


Using plant material as raw materials for construction is a relatively recent and original topic of research. This book presents an overview of the current knowledge on the material properties and environmental impact of construction materials made from plant particles, which are renewable, recyclable and easily available. It focuses on particles and as well on fibers issued from hemp plant, as well as discussing hemp concretes. The book begins by setting the environmental, economic and social context of agro-concretes, before discussing the nature of plant-based aggregates and binders. The formulation, implementation and mechanical behavior of such building materials are the subject of the following chapters. The focus is then put upon the hygrothermal behavior and acoustical properties of hempcrete, followed by the use of plant-based concretes in structures. The book concludes with the study of life-cycle analysis (LCA) of the environmental characteristics of a banked hempcrete wall on a wooden skeleton.

Contents

۱٫ Environmental, Economic and Social Context of Agro-Concretes, Vincent Nozahic and Sofiane Amziane.
۲٫ Characterization of Plant-Based Aggregates. Vincent Picandet.
۳٫ Binders, Gilles Escadeillas, Camille Magniont, Sofiane Amziane and Vincent Nozahic.
۴٫ Formulation and Implementation, Christophe Lanos, Florence Collet, Gérard Lenain and Yves Hustache.
۵٫ Mechanical Behavior, Laurent Arnaud, Sofiane Amziane, Vincent Nozahic and Etienne Gourlay.
۶٫ Hygrothermal Behavior of Hempcrete, Laurent Arnaud, Driss Samri and Étienne Gourlay.
۷٫ Acoustical Properties of Hemp Concretes, Philippe Glé, Emmanuel Gourdon and Laurent Arnaud.
۸٫ Plant-Based Concretes in Structures: Structural Aspect – Addition of a Wooden Support to Absorb the Strain, Philippe Munoz and Didier Pipet.
۹٫ Examination of the Environmental Characteristics of a Banked Hempcrete Wall on a Wooden Skeleton, by Lifecycle Analysis: Feedback on the LCA Experiment from 2005, Marie-Pierre Boutin and Cyril Flamin.

About the Authors

Sofiane Amziane is Professor and head of the Civil Engineering department at POLYTECH Clermont-Ferrand in France. He is also in charge of the research program dealing with bio-based building materials at Blaise Pascal University (Institut Pascal, Clermont Ferrand, France). He is the secretary of the RILEM Technical Committee 236-BBM dealing with bio-based building materials and the author or co-author of over one hundred papers in scientific journals such as Cement and Concrete Research, Composite Structures or Construction Building Materials as well as international conferences.
Laurent Arnaud is a Bridges, Waters and Forestry Engineer (Ingénieur des Ponts, Eaux et Forêts) and researcher at Joseph Fourier University in Grenoble, France. He is also Professor at ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat). Trained in the field of mechanical engineering, his research has been directed toward the characterization and development of new materials for civil engineering and construction. He is head of the international committee at RILEM – BBM, as well as the author of more than one hundred publications, and holder of an international invention patent.

درباره کتاب Bio-Aggregate-Based Building Materials ترجمه شده از گوگل


با استفاده از مواد گیاهی به عنوان مواد خام برای ساخت و ساز یک موضوع نسبتا جدید و اصلی از پژوهش است. این کتاب ارائه یک نمای کلی از دانش فعلی بر روی خواص مواد و اثرات زیست محیطی مواد ساخت و ساز ساخته شده از ذرات گیاه، که تجدید پذیر، قابل بازیافت و به راحتی در دسترس هستند. آن را بر روی ذرات بر روی الیاف صادر شده از گیاه شاهدانه، و همچنین بحث در مورد بتن کنف تمرکز دارد و به عنوان. این کتاب با تنظیم بافت محیطی، اقتصادی و اجتماعی کشت و بتن، قبل از بحث در مورد ماهیت و بازسازی کارخانه و کلاسور گیاهی آغاز می شود. فرمول، اجرا و رفتار مکانیکی مصالح ساختمانی نظیر هستند، موضوع فصل های زیر است. تمرکز است و سپس بر رفتار hygrothermal و خواص آکوستیک hempcrete، به دنبال استفاده از بتن گیاهی در سازه قرار داده است. این کتاب نتیجه گیری با مطالعه تجزیه و تحلیل چرخه عمر (LCA) از ویژگی های زیست محیطی از یک دیوار hempcrete دارای کناره در چارچوب های چوبی.

فهرست

۱٫ محیطی، اقتصادی و زمینه اجتماعی از کشت و بتن، وینسنت Nozahic و صوفیانی Amziane.
۲٫ خواص گیاهی مبتنی بر مصالح. وینسنت Picandet.
۳٫ پوشه ها، ژیل Escadeillas، کامیل Magniont، صوفیانی Amziane و وینسنت Nozahic.
۴٫ تدوین و اجرای، کریستف LANOS، فلورانس طوقدار، جرارد Lenain و Yves Hustache.
۵٫ رفتار مکانیکی، لوران آرنو، صوفیانی Amziane، وینسنت Nozahic و اتین Gourlay.
۶٫ Hygrothermal رفتار Hempcrete، لوران آرنو، دریس Samri و اتین Gourlay.
۷٫ خواص صوت کنف بتن، فیلیپ GLE، امانوئل Gourdon و لوران آرنود.
۸٫ گیاهی مبتنی بر بتن در سازه: جنبه ساختاری – علاوه بر این از پشتیبانی چوبی برای جذب فشار، فیلیپ مونوز و دیدیه Pipet.
۹٫ بررسی مشخصات محیطی از یک دارای کناره Hempcrete دیوار در چارچوب های چوبی، توسط تحلیل چرخه: انتقادات و پیشنهادات در آزمایش LCA از سال ۲۰۰۵، ماری پیر Boutin و Cyril Flamin.

درباره نویسنده

صوفیانی Amziane استاد و رئیس بخش مهندسی عمران در POLYTECH کلرمون فران در فرانسه است. او همچنین مسئول خرید و فروش برنامه های تحقیقاتی با مصالح ساختمانی با پایه زیستی در دانشگاه بلز پاسکال (انستیتو پاسکال، کلرمون فران فرانسه) است. او دبیر کمیته RILEM فنی خرید و فروش ۲۳۶-BBM با مصالح ساختمانی مبتنی بر زیستی و نویسنده یا نویسنده مشترک بیش از صد مقاله در مجلات علمی مانند سیمان و بتن تحقیقات، سازه های کامپوزیت و یا ساخت و ساز مصالح ساختمانی و همچنین است کنفرانس های بین المللی.
لوران آرنود پل است، واترز و جنگلداری مهندس (Ingénieur پردازنده Ponts، EAUX ET Forêts) و محقق دانشگاه ژوزف فوریه در گرنوبل فرانسه. او همچنین استاد در ENTPE (اکول ملی پردازنده Publics Travaux د l ‘نافرجام) است. آموزش دیده در زمینه مهندسی مکانیک، تحقیق خود را به سمت خصوصیات و توسعه مواد جدید برای مهندسی عمران و ساخت و ساز صورت گرفته است. BBM، و همچنین به عنوان نویسنده بیش از یک صد نشریات، و دارنده اختراع ثبت اختراع بین المللی – او رئیس کمیته بین المللی در RILEM است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *