دانلود کتاب Building The Inclusive City – Theory And Practice For Confronting Urban Segregation, 2015

نام کتاب: Building The Inclusive City – Theory And Practice For Confronting Urban Segregation

نویسنده: Nilson Ariel Espino

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۸۱۴۴۱۵, ۹۷۸۱۱۳۸۸۱۴۴۱۷

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۵۶

انتشارات: Routledge

Description About Book Building The Inclusive City – Theory And Practice For Confronting Urban Segregation From Amazon


Urban segregation is one of the main challenges facing urban development around the globe. The usual outcome of many urban development patterns is an unequal social geography, with the urban poor living in large clusters that are remote, isolated, dangerous or unhealthy. The result is inequality in a number of dimensions of urban life, from deficient urban access, services or infrastructure to social isolation, neighbourhood violence, and lack of economic opportunity.

This book brings together debates on ethnic and economic segregation, combining theory and practical solutions to create a guide for those trying to understand and address urban segregation in any part of the world, and integrate ameliorating policies to contemporary urban development agendas.

درباره کتاب Building The Inclusive City – Theory And Practice For Confronting Urban Segregation ترجمه شده از گوگل


تفکیک شهری یکی از چالش های اصلی توسعه شهری در سراسر جهان است. نتیجه معمول بسیاری از الگوهای توسعه شهری جغرافیا اجتماعی نابرابر، با زندگی فقیر شهری در خوشه های بزرگ که از راه دور، جدا شده، خطرناک یا ناسالم است. نتیجه نابرابری است در تعدادی از ابعاد زندگی شهری، از دسترسی کمبود شهری، خدمات و یا زیرساخت به انزوای اجتماعی، خشونت محله، و فقدان فرصت های اقتصادی.

این کتاب به ارمغان می آورد با هم بحث تبعیض نژادی قومی و اقتصادی، ترکیب نظریه و راه حل های عملی برای ایجاد یک راهنمای برای کسانی که در تلاش برای درک و آدرس انفکاک شهری در هر بخشی از جهان، و ادغام سیاست بهبود به برنامه های توسعه شهری معاصر است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *