دانلود کتاب Chemical Reactivity Theory – A Density Functional VIew, 2009

نام کتاب: Chemical Reactivity Theory – A Density Functional VIew

نویسنده: Pratim Kumar Chattaraj

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۱۴۲۰۰۶۵۴۳۲, ۹۷۸۱۴۲۰۰۶۵۴۳۵, ۹۷۸۱۴۲۰۰۶۵۴۴۲

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۱۲

انتشارات: CRC Press/Taylor & Francis

Description About Book Chemical Reactivity Theory – A Density Functional VIew From Amazon


Comprising the contributions of sixty-five eminent scientists from thirteen different countries, this book introduces various aspects of density functional theory (DFT) and their connections to chemical reactivity theory. The text examines bonding, interactions, reactivity, dynamics, toxicity, and aromaticity as well as fundamental aspects of DFT. Several chapters provide a review of the key global and local reactivity descriptors and their variations under different perturbations. While this volume is designed for readers with little or no prior knowledge of the subject, the breadth of the book and the expertise of the authors ensure that even experienced scientists will benefit from the information in these pages.

درباره کتاب Chemical Reactivity Theory – A Density Functional VIew ترجمه شده از گوگل


شامل کمک های شصت و پنج دانشمندان برجسته از سیزده کشور مختلف، این کتاب جنبه های مختلف تئوری تراکم کاربردی (DFT) و اتصالات خود را به تئوری واکنش شیمیایی معرفی می کند. متن به بررسی پیوند، تعامل، واکنش، دینامیک، سمیت و آروماتیسیته و همچنین جنبه های اساسی DFT. چندین فصل ارائه یک بررسی از توصیف واکنش های جهانی و محلی کلیدی و تغییرات خود را تحت پرتلاطم متفاوت است. در حالی که این حجم برای خوانندگان با کمی و یا بدون دانش قبلی از این موضوع طراحی شده است، وسعت کتاب و تخصص از نویسندهاطمینان حاصل شود که حتی دانشمندان با تجربه از اطلاعات موجود در این صفحات بهره مند شوند.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *