دانلود کتاب Chemistry – Atoms First, 2011

نام کتاب: Chemistry – Atoms First

نویسنده: Julia R. Burdge

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۰۰۷۳۵۱۱۱۶۱, ۹۷۸۰۰۷۳۵۱۱۱۶۰

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۱۲۸

انتشارات: Mcgraw-Hill

Description About Book Chemistry – Atoms First From Amazon


The atoms first approach provides a consistent and logical method for teaching general chemistry. This approach starts with the fundamental building block of matter, the atom, and uses it as the stepping stone to understanding more complex chemistry topics. Once mastery of the nature of atoms and electrons is achieved, the formation and properties of compounds are developed. Only after the study of matter and the atom will students have sufficient background to fully engage in topics such as stoichiometry, kinetics, equilibrium, and thermodynamics. Thus, the Atoms First method empowers instructors to present the most complete and compelling story of general chemistry. Julia Burdge is renowned for setting chemistry in interesting, relevant context; and for her engaging, conversational writing style–presenting chemistry in a way students can appreciate and understand; while satisfying instructors’ requirements for rigor, accuracy, and comprehensive coverage. Jason Overby teaches general chemistry using an atoms-first approach, bringing a unique perspective and years of experience to the development of this new project. Far from a simple re-ordering of topics, this is a book that will truly meet the needs of the growing atoms-first market. Together, these authors have developed a product with the same appeal, modern and descriptive artwork, sound problem-solving approach, and wide range of end-of-chapter problems that customers have come to expect from Burdge.

This textbook will offer the same engaging writing style, modern and descriptive artwork, sound problem-solving approach and wide range of end-of-chapter problems that customers are accustomed to with the Burdge product. Jason Overby’s involvement with this project was crucial as he has been teaching with this approach for over four years which allowed Julia and Jason to create a product that fits the need for this growing market.

درباره کتاب Chemistry – Atoms First ترجمه شده از گوگل


اتم روش اول روش سازگار و منطقی برای آموزش شیمی عمومی فراهم می کند. این رویکرد با بلوک های اساسی ساختمان ماده، اتم، و استفاده از آن به عنوان سنگ پله به درک موضوعات شیمی پیچیده تر شروع می شود. هنگامی که تسلط بر طبیعت اتم و الکترون است به دست آورد، شکل گیری و خواص ترکیبات توسعه یافته است. تنها پس از مطالعه ی ماده و اتم دانش آموزان پس زمینه کافی را به طور کامل در موضوعاتی مانند استوکیومتری، سینتیک، تعادل، ترمودینامیک و شرکت کنند. بنابراین، اتم نخست روش توانمند مدرسان به ارائه کاملترین و فوتی و فوری از شیمی عمومی. جولیا Burdge برای تنظیم شیمی در جالب، متن مربوطه شناخته شده است. و برای او جذاب، سبک نگارش محاوره – شیمی ارائه در راه دانش آموزان می توانند درک و درک؛ در حالی که رضایت مورد نیاز مربیان برای دقت، دقت، و پوشش جامع. جیسون اوربی می آموزد شیمی عمومی با استفاده از روش اتم اول، آوردن یک دیدگاه منحصر به فرد و سال ها تجربه به توسعه این پروژه جدید. به دور از ساده مجدد سفارش از موضوعات، این یک کتاب که واقعا پاسخگویی به نیازهای اتم-اول بازار رو به رشد است. با هم، این نویسندهیک محصول با درخواست تجدید نظر همان، آثار هنری مدرن و توصیفی، صدا رویکرد حل مسئله، و طیف گسترده ای از پایان فصل مشکلاتی که مشتریان آمده اند تا از Burdge انتظار را توسعه داده اند.

این کتاب را به همان سبک نگارش جذاب، آثار هنری مدرن و توصیفی، صدا رویکرد حل مساله ارائه و گسترده ای از پایان فصل مشکلات محدوده که مشتریان به با محصول Burdge عادت کرده اند. مشارکت جیسون اوربی با این پروژه بسیار مهم بود که او تا آموزش با این رویکرد برای بیش از چهار سال است که جولیا و جیسون مجاز به ایجاد یک محصول است که متناسب با نیاز برای این بازار رو به رشد بوده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *