دانلود کتاب Citizen Participation In Planning, 1977

نام کتاب: Citizen Participation In Planning

نویسنده: M. Fagence

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۷۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۸۰۲۰۳۹۸۰, ۰۰۸۰۲۰۳۹۸۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۲۴

انتشارات: Elsevier Ltd, Pergamon Press

Description About Book Citizen Participation In Planning From Amazon


The author’s aim has been to draw together the threads of political and social science and of sub-specialisms within those broad areas of study and to interpret them in the context of urban and regional planning. Consideration is given to various interpretations of decision making in a democracy, to ‘representation’ and the public interest, to the opportunities for citizen participation in the planning process, to the range of potential participants, their motivation and competence, to the means which may be employed to secure different levels of citizen involvement; and to the impediments to meaningful participation. Therefore this book will contribute to the closing of the existing gap between theory and practice by drawing together a diversity of themes from political science, philosophy and psychology, community theory and regional science, rendering them comprehensible in the context of planning

درباره کتاب Citizen Participation In Planning ترجمه شده از گوگل


هدف نویسندهاین بوده است تا به منظور جلب با هم موضوعات علم سیاسی و اجتماعی و از زیر تخصص در آن مناطق گسترده ای از مطالعه و آنها را تفسیر در زمینه برنامه ریزی شهری و منطقه ای است. توجه به تفسیرهای مختلفی از تصمیم گیری در یک دموکراسی داده می شود، به “نمایندگی و منافع عمومی، به فرصت هایی برای مشارکت شهروندان در فرایند برنامه ریزی، به طیف وسیعی از شرکت کنندگان بالقوه، انگیزه و توانایی خود را، به ابزار که ممکن است به کار برای حفظ سطوح مختلف از مشارکت شهروندان؛ و به موانع مشارکت معنی دار است. بنابراین این کتاب را ترسیم و تنوع تم ها از علوم سیاسی، فلسفه و روانشناسی، نظریه جامعه و علوم ناحیه از بسته شدن شکاف موجود میان نظریه و عمل کمک خواهد کرد و آنها را در زمینه برنامه ریزی قابل فهم

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *