دانلود کتاب Computer Simulations Of Liquid Crystals And Polymers, 2005

نام کتاب: Computer Simulations Of Liquid Crystals And Polymers

نویسنده: Slobodan ?Umer و Paolo Pasini و Claudio Zannoni و Slobodan Zumer

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۰۲۰۲۷۵۸۱, ۱۴۰۲۰۲۷۵۸۳, ۱۴۰۲۰۲۷۵۹۱, ۱۴۰۲۰۲۷۶۰۵, ۹۷۸۱۴۰۲۰۲۷۵۹۸

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۶۸

انتشارات: Kluwer Academic انتشاراتs

Description About Book Computer Simulations Of Liquid Crystals And Polymers From Amazon


Liquid crystals, polymers and polymer liquid crystals are soft condensed matter systems of major technological and scientific interest. An understanding of the macroscopic properties of these complex systems and of their many and interesting peculiarities at the molecular level can nowadays only be attained using computer simulations and statistical mechanical theories. Both in the Liquid Crystal and Polymer fields a considerable amount of simulation work has been done in the last few years with various classes of models at different special resolutions, ranging from atomistic to molecular and coarse-grained lattice models. Each of the two fields has developed its own set of tools and specialized procedures and the book aims to provide a state of the art review of the computer simulation studies of polymers and liquid crystals. This is of great importance in view of a potential cross-fertilization between these connected areas which is particularly apparent for a number of experimental systems like, e.g. polymer liquid crystals and anisotropic gels where the different fields necessarily merge. An effort has been made to assess the possibilities of a coherent description of the themes that have developed independently, and to compare and extend the theoretical and computational techniques put forward in the different areas.

درباره کتاب Computer Simulations Of Liquid Crystals And Polymers ترجمه شده از گوگل


کریستال های مایع، پلیمر و کریستال های مایع پلیمری نرم سیستم موضوع مورد علاقه عمده تکنولوژیکی و علمی فشرده. درک درستی از ویژگی های ماکروسکوپی از این سیستم پیچیده و بسیاری از و جالب مختصات خود را در سطح مولکولی امروزه تنها می تواند با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری و نظریه مکانیک آماری به دست آمده. هر دو در کریستال مایع و پلیمر مقدار قابل توجهی از کار شبیه سازی است به چند سال گذشته با کلاس های مختلف از مدل های در قطعنامه های مختلف ویژه، اعم از جزءنگر به مدل شبکه مولکولی و دانه درشت انجام شده است زمینه. هر یک از این دو زمینه را توسعه داده است مجموعه خود را از ابزار و روش های تخصصی و اهداف کتاب به ارائه یک دولت از بررسی هنر از مطالعات شبیه سازی کامپیوتری از پلیمرها و کریستال های مایع. این از اهمیت زیادی در نمایی از لقاح متقابل پتانسیل بین این مناطق متصل است که برای تعدادی از سیستم های تجربی مانند، به عنوان مثال، به خصوص آشکار کریستال های مایع پلیمری و ژل ناهمسانگرد که در آن زمینه های مختلف لزوما ادغام خواهند شد. تلاش ساخته شده است برای ارزیابی امکانات شرح منسجم از موضوعاتی است که به طور مستقل توسعه داده اند، و به مقایسه و گسترش تکنیک های نظری و محاسباتی به جلو در زمینه های مختلف قرار داده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *