دانلود کتاب Confronting Suburbanization Urban Decentralization In Postsocialist Central And Eastern Europe, 2014

Confronting Suburbanization Urban Decentralization In Postsocialist Central And Eastern Europe, 2014

نام کتاب: Confronting Suburbanization Urban Decentralization In Postsocialist Central And Eastern Europe

نویسنده: Kiril Stanilov و Ludĕk Sýkora

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۴

کد ISBN کتاب: ۱۴۰۵۱۸۵۴۸۱, ۹۷۸۱۴۰۵۱۸۵۴۸۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۶۰

انتشارات: Wiley-Blackwell

Description About Book Confronting Suburbanization Urban Decentralization In Postsocialist Central And Eastern Europe From Amazon


This fascinating book explains the processes of suburbanization in the context of post-socialist societies transitioning from one system of socio-spatial order to another. Case studies of seven Central and Eastern Europe city regions illuminate growth patterns and key conditions for the emergence of sprawl.
Breaks new ground, offering a systematic approach to the analysis of the global phenomenon of suburbanization in a post-socialist contextTracks the boom of the post-socialist suburbs in seven CEE capital city regions – Budapest, Ljubljana, Moscow, Prague, Sofia, Tallinn, and WarsawSituates the experience of the CEE countries in the broader context of global urban changeCase studies examine the phenomenon of suburbanization along four main vectors of analysis related to development patterns, driving forces, consequences and impacts, and management of suburbanizationHighlights the critical importance of public policies and planning on the spread of suburbanization

درباره کتاب Confronting Suburbanization Urban Decentralization In Postsocialist Central And Eastern Europe ترجمه شده از گوگل


این کتاب جذاب فرآیندهای حاشیه نشینی در زمینه جوامع پست سوسیالیستی انتقال از یک سیستم سفارش اجتماعی فضایی را به دیگری توضیح می دهد. مطالعات موردی از هفت منطقه شهرستان مرکز و شرق اروپا روشن الگوهای رشد و شرایط کلیدی برای ظهور پراکندگی.
معافیت های زمین جدید، ارائه یک رویکرد سیستماتیک به تجزیه و تحلیل از پدیده جهانی حاشیه نشینی در یک پست سوسیالیستی contextTracks رونق از حومه پست سوسیالیستی در هفت CEE مناطق شهرستان پایتخت – بوداپست، لیوبلیانا، مسکو، پراگ، صوفیه، تالین، و WarsawSituates تجربه از کشورهای CEE در چارچوب گسترده تری از مطالعات changeCase شهری جهانی بررسی پدیده حاشیه نشینی در امتداد چهار بردار اصلی تجزیه و تحلیل مربوط به الگوهای توسعه، رانندگی نیروهای، نتایج و اثرات، و مدیریت suburbanizationHighlights اهمیت حیاتی سیاست های عمومی و برنامه ریزی بر گسترش حاشیه نشینی

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *