دانلود کتاب Control Systems Wbut 2013, 3rd ed, 2013

نام کتاب: Control Systems Wbut 2013

نویسنده: Prithwiraj Purkait

ویرایش: ۳

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۵۹۰۹۷۵۲۲, ۱۲۵۹۰۹۷۵۲۸

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۹۳

انتشارات: Mcgraw-Hill Education

Description About Book Control Systems Wbut 2013 From Amazon


This book is designed for fourth, fifth and sixth semester students of Applied Electronics and Instrumentation Engineering, Electronics and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering and Electrical Engineering studying the paper Control Theory, Control System and Control System-I, respectively, in WBUT. Concepts presented in this book cut across various engineering disciplines are supported by examples of applications in these disciplines. The text offers a good balance between analytical approach and MATLAB based computational approach for solving different kinds of system identification, design and control problems.

Features:
Thoroughly revised to provide full coverage and chapter organization as per the latest WBUT syllabus
Dedicated chapter on elementary mathematics for control engineering
Good coverage of Block diagram reduction, Root locus technique, Bode plot, Nyquist criterion
Exclusive chapter supplements with MATLAB scripts
Carefully selected and varied pedagogical features to help students ace assignments
Latest Solved WBUT Question Papers
Pedagogy:
Illustrations: 600
Solved Examples: 135
MATLAB Examples: 15
Objective Type Questions: 200
Review Questions: 180
Table of Contents:
Introduction
Elementary Mathematics for Control Engineering
Transfer Functions and Block Diagram Algebra
Mathematical Model of Physical Systems
Control System Components
Time Domain Analysis
Concept of Stability Analysis
The Root Locus Technique
Frequency Domain Analysis
Process Controller Design
Compensation Techniques
State-variable Analysis
Digital Control 13.1 – 13.19
Solution of 2008 WBUT Paper
Solution of 2008 (EE 411) Paper
Solution of 2009 WBUT Paper
Solution of 2009 (EE 411) Paper
Solution of 2010 WBUT Paper
Solution of 2011 WBUT Paper
Solution of 2012 WBUT Paper

درباره کتاب Control Systems Wbut 2013 ترجمه شده از گوگل


این کتاب برای چهارم، پنجم و ششم دانشجویان ترم کاربردی الکترونیک و مهندسی ابزار دقیق، الکترونیک و مهندسی ارتباطات، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی برق تحصیل در رشته مقاله تئوری کنترل، سیستم کنترل و سیستم کنترل-I، به ترتیب، در WBUT طراحی شده است. مفاهیم ارائه شده در این کتاب در سراسر برش رشته های مختلف مهندسی توسط نمونه هایی از برنامه های کاربردی در این رشته حمایت کرد. متن پیشنهادات تعادل خوبی بین رویکرد تحلیلی و MATLAB بر اساس روش محاسباتی برای حل انواع مختلف مسائل شناسایی سیستم، طراحی و کنترل.

امکانات:
کاملا تجدید نظر برای پوشش کامل و سازمان فصل به عنوان در هر آخرین برنامه درسی WBUT
فصل اختصاص داده شده در ریاضیات ابتدایی برای مهندسی کنترل
پوشش خوب از کاهش بلوک دیاگرام، روش مکان هندسی ریشه، طرح حاکی بودن، معیار نایکوئیست
مکمل های فصل منحصر به فرد با اسکریپت MATLAB
با دقت انتخاب و آموزشی ویژگی های متنوع به دانش آموزان کمک تک خال تکالیف
آخرین حل WBUT سوال مقالات
تعلیم و تربیت:
تصاویر: ۶۰۰
نمونه حل شده: ۱۳۵
نمونه هایی از نرم افزار MATLAB: 15
هدف نوع سوالات: ۲۰۰
سوالات نقد و بررسی: ۱۸۰
فهرست مطالب:
مقدمه
ابتدایی ریاضیات برای مهندسی کنترل
توابع انتقال و بلوک دیاگرام جبر
مدل ریاضی سیستمهای فیزیکی
سیستم کنترل قطعات
تجزیه و تحلیل دامنه زمان
مفهوم تجزیه و تحلیل پایداری
تکنیک مکان ریشه
تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس
پردازش کنترل کننده
تکنیک های جبران خسارت
تجزیه و تحلیل دولت متغیر
کنترل دیجیتال ۱۳٫۱-۱۳٫۱۹
راه حل ۲۰۰۸ WBUT کاغذ
راه حل ۲۰۰۸ (EE 411) مقاله
راه حل ۲۰۰۹ WBUT کاغذ
راه حل ۲۰۰۹ (EE 411) مقاله
راه حل ۲۰۱۰ WBUT کاغذ
راه حل ۲۰۱۱ WBUT کاغذ
راه حل ۲۰۱۲ WBUT کاغذ

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *