دانلود کتاب Dahm K. D., Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics, 2014

Dahm K. D., Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics, 2014

نام کتاب: Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics

نویسنده: Kevin D. Dahm  و  Donald P. Visco

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۸۰۰

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Cengage Learning

Description About Book Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics From Amazon


A brand new book, FUNDAMENTALS OF CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS makes the abstract subject of chemical engineering thermodynamics more accessible to undergraduate students. The subject is presented through a problem-solving inductive (from specific to general) learning approach, written in a conversational and approachable manner. Suitable for either a one-semester course or two-semester sequence in the subject, this book covers thermodynamics in a complete and mathematically rigorous manner, with an emphasis on solving practical engineering problems.
The approach taken stresses problem-solving, and draws from “best practice” engineering teaching strategies. FUNDAMENTALS OF CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS uses examples to frame the importance of the material. Each topic begins with a motivational example that is investigated in context to that topic. This framing of the material is helpful to all readers, particularly to global learners who require “big picture” insights, and hands-on learners who struggle with abstractions. Each worked example is fully annotated with sketches and comments on the thought process behind the solved problems. Common errors are presented and explained. Extensive margin notes add to the book accessibility as well as presenting opportunities for investigation.

درباره کتاب Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics – ترجمه شده از گوگل


یک کتاب جدید با نام تجاری “مبانی مهندسی شیمی”، موضوع ترمودینامیکی شیمیایی مهندسی شیمی را به دانشجویان مقطع کارشناسی ارجاع می دهد. موضوع از طریق رویکرد یادگیری حل مسئله (از ویژگی به کل) ارائه شده است که در قالب گفتگو و قابل درک است. این کتاب به ترتیب دوره ی یک ترم و یا ترتیب دو ترم در موضوع مورد استفاده قرار می گیرد، این کتاب ترمودینامیک را به شیوه ای کامل و ریاضی محکم و با تاکید بر حل مشکلات مهندسی عملی مورد بررسی قرار می دهد.
رویکردی که بر روی حل مساله تاکید دارد، از استراتژیهای آموزشی مهندسی “بهترین تمرین” استفاده می کند. مبانی مهندسی شیمی با استفاده از نمونه هایی برای تشخیص اهمیت مواد. هر موضوع با یک مثال انگیزشی آغاز می شود که در متن آن موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. این فریم از مواد برای همه خوانندگان، به ویژه برای زبان آموزان جهانی که نیاز به تفکر “تصویر بزرگ” دارند، و آموزگاران دست و پا گیر که با انتزاع مبارزه می کنند، مفید است. هر کدام مثال کار می کند به طور کامل با اسکچ ها و نظرات در مورد روند فکر کردن پشت مشکلات حل شده توضیح داده شده است. خطاهای رایج ارائه شده و توضیح داده شده است. یادداشت های حاشیه ای گسترده به دسترسی به کتاب و همچنین ارائه فرصت برای تحقیق اضافه می شود.

  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *