دانلود کتاب Demographic Change In Australia’S Rural Landscapes – Implications For Society And The Environment, 2010

نام کتاب: Demographic Change In Australia’S Rural Landscapes – Implications For Society And The Environment

نویسنده: Digby Race و Gary W. Luck و Rosemary Black و Gary W. Luck و Rosemary Black و Digby Race

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۰

کد ISBN کتاب: ۹۰۴۸۱۹۶۵۲۳, ۹۷۸۹۰۴۸۱۹۶۵۲۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۸۸

انتشارات: Springer Netherlands

Description About Book Demographic Change In Australia’S Rural Landscapes – Implications For Society And The Environment From Amazon


Throughout history, humans have lived primarily in rural landscapes. In 2008, for the first time, the global population became predominantly urban. While much research has focussed on the impacts of increasing urbanisation, we have very little knowledge of the implications of these changes for rural landscapes. Global trends suggest populations in rural landscapes are, relatively speaking, in decline. Yet this broad trend is too simplistic and can be very misleading for researchers, land managers and policy makers. This generalisation often masks a much more complex and dynamic process of demographic change, with some rural areas increasing in popularity and experiencing new environmental pressures. The patterns of change can be broadly characterised in two ways: population decline and dissolving rural communities; and amenity-led in-migration (or counter-urbanisation) – a trend identified in developed regions such as North America and Australia. Both of these patterns have substantial implications for the management and sustainability of rural landscapes and communities. This book examines broad and local-scale patterns of demographic change in rural landscapes, identifying some of the drivers of these changes using local case studies, and outlining the implications of changes for society and the environment. The book adopts an interdisciplinary approach by explicitly linking demographic change with environmental, land-use, social and economic factors. The book will provide a useful resource for researchers and graduate students interested in urban development, sustainability science, landscape studies and demographic change, as well as environmental management, human and physical geography and rural sociology.

درباره کتاب Demographic Change In Australia’S Rural Landscapes – Implications For Society And The Environment ترجمه شده از گوگل


در طول تاریخ، انسان در درجه اول در مناظر روستایی زندگی می کردند. در سال ۲۰۰۸، برای اولین بار، جمعیت جهان عمدتا شهری تبدیل شدند. در حالی که تحقیقات زیادی تا در اثرات افزایش شهرنشینی متمرکز، ما باید دانش بسیار کمی از پیامدهای این تغییرات برای مناظر روستایی است. روند جهانی نشان جمعیت در مناظر روستایی، نسبتا صحبت کردن، در کاهش. با این حال این روند گسترده بیش از حد ساده است و می تواند بسیار گمراه کننده برای محققان، مدیران زمین و سیاست گذاران است. این کلیت اغلب ماسک یک فرایند بسیار پیچیده تر و پویا تغییرات جمعیتی، با برخی از مناطق روستایی افزایش محبوبیت در و تجربه فشارهای جدید زیست محیطی است. الگوهای تغییر را می توان به طور گسترده به دو روش مشخص می شود: کاهش جمعیت و انحلال جوامع روستایی؛ و ملایمت رهبری در مهاجرت (یا ضد شهرنشینی) – یک روند مشخص شده در مناطق توسعه یافته مانند شمال امریکا و استرالیا. هر دو از این الگوهای پیامدهای قابل توجهی برای مدیریت و پایداری مناظر و جوامع روستایی است. این کتاب به بررسی گسترده و در مقیاس محلی الگوهای تغییرات جمعیتی در مناظر روستایی، شناسایی برخی از رانندگان از این تغییرات با استفاده از مطالعات موردی محلی، و ترسیم مفاهیم تغییرات برای جامعه و محیط زیست است. این کتاب یک رویکرد میان رشته صریح ارتباط تغییرات جمعیتی با محیط زیست، استفاده از زمین، عوامل اجتماعی و اقتصادی اتخاذ می کند. این کتاب یک منبع مفید برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به توسعه شهری، توسعه پایدار علم، مطالعات چشم انداز و تغییرات جمعیتی، و همچنین مدیریت زیست محیطی، جغرافیای انسانی و فیزیکی و جامعه شناسی روستایی فراهم می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *