دانلود کتاب Design And Nature Iv – Comparing Design In Nature With Science And Engineering, 2008

نام کتاب: Design And Nature Iv – Comparing Design In Nature With Science And Engineering

نویسنده: C. A. Brebbia و C. A. Brebbia

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۸

کد ISBN کتاب: ۱۸۴۵۶۴۱۲۰۵, ۹۷۸۱۸۴۵۶۴۱۲۰۷

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۶۸

انتشارات: Wit Press

Description About Book Design And Nature Iv – Comparing Design In Nature With Science And Engineering From Amazon


Throughout history, the parallels between nature and human design, in
mathematics, engineering and other areas, have inspired many leading
thinkers. Today, the huge increase in biological knowledge, developments in
design engineering systems, together with the virtual revolution in computer
power and simulation modelling, have all made possible more comprehensive
studies of nature.

Scientists and engineers now have at their disposal a vast array of
relationships for materials, mechanisms and control. The resulting laws have
been painstakingly assembled by observation and analysis and span the cosmic scale of space down to the molecular level of genetics. In particular, they have made us aware of the rich diversity of the natural world around us.

These developments are presented here in the proceedings of the Fourth
International Conference on Comparing Design in Nature with Science and Engineering. The Conference topics include: Shape and form in engineering and nature; Nature and architectural design; Thermodynamics in nature;
Biomimetics; Natural materials in engineering; Mechanics in nature;
Bioengineering; Solution from nature; Complexity; Sustainability studies;
Education and training.

درباره کتاب Design And Nature Iv – Comparing Design In Nature With Science And Engineering ترجمه شده از گوگل


در طول تاریخ، تشابه بین طبیعت و طراحی انسان، در
ریاضیات، مهندسی و مناطق دیگر، الهام گرفته اند بسیاری از پیشرو
متفکران. امروز، افزایش بزرگ در دانش بیولوژیکی، تحولات در
سیستم های طراحی مهندسی، همراه با انقلاب مجازی در کامپیوتر
مدل سازی و شبیه سازی قدرت، همه ممکن ساخته جامع تر
مطالعات از طبیعت.

دانشمندان و مهندسان در حال حاضر در اختیار خود یک آرایه وسیعی از
روابط برای مواد، مکانیسم و ​​کنترل. قوانین ناشی دارند
شده است دقیق و پر زحمت با مشاهده و تجزیه و تحلیل مونتاژ و گستردگی مقیاس کیهانی از فضای پایین را به سطح مولکولی ژنتیک. به طور خاص، آنها را ساخته اند ما را از تنوع غنی از جهان طبیعی در اطراف ما آگاه است.

این تحولات در اینجا در جریان دادرسی در چهارم ارائه شده
کنفرانس بین المللی مقایسه طراحی در طبیعت با علوم و مهندسی. موضوعات کنفرانس عبارتند از: شکل و فرم موجود در مهندسی و طبیعت؛ طبیعت و طراحی معماری؛ ترمودینامیک در طبیعت؛
علم تقلید حیاتی؛ مواد طبیعی در مهندسی؛ مکانیک در طبیعت؛
مهندسی زیستی؛ راه حل از طبیعت؛ پیچیدگی؛ مطالعات پایداری؛
آموزش و پرورش.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *