دانلود کتاب Design For Micro-Combined Cooling, Heating And Power Systems – Stirling Engines And Renewable Power Systems, 2015

نام کتاب: Design For Micro-Combined Cooling, Heating And Power Systems – Stirling Engines And Renewable Power Systems

نویسنده: Badea Nicolae

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۴۷۱۶۲۵۳۷, ۱۴۴۷۱۶۲۵۳۶, ۹۷۸۱۴۴۷۱۶۲۵۴۴, ۱۴۴۷۱۶۲۵۴۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۹۴

انتشارات: Springer

Description About Book Design For Micro-Combined Cooling, Heating And Power Systems – Stirling Engines And Renewable Power Systems From Amazon


This book provides a manual for the technical and structural design of systems for supplying decentralised energy in residential buildings. It presents the micro-combined cooling, heating & power systems Stirling engines & renewable energy sources (mCCHP-SE-RES) systems in an accessible manner both for the public at large, and for professionals who conceive, design or commercialise such systems or their components. The high performance levels of these systems are demonstrated within the final chapter by the results of an experiment in which a house is equipped with a mCCHP-SE-RES system. The reader is also familiarized with the conceptual, technical and legal aspects of modern domestic energy systems; the components that constitute these systems; and advanced algorithms for achieving the structural and technical design of such systems.

In residential buildings, satisfying demands of durable development has gradually evolved from necessity to obligation and institutionalisation. Consequently a major paradigm change has appeared in the supply of energy to residential buildings, from the centralised production of energy using fossil fuels to the decentralised production of energy using local renewable sources. Furthermore, on the energy system market, energy micro systems which use renewable energy sources are increasingly commercialised. From among these, the mCCHP-SE-RES systems are particularly striking because they offer a high performance and they enhance the relationship between humans and the environment. This book is intended for postgraduate students of electrical engineering, applied mathematicians, and researchers of modelling and control of complex systems or power system technologies.

درباره کتاب Design For Micro-Combined Cooling, Heating And Power Systems – Stirling Engines And Renewable Power Systems ترجمه شده از گوگل


این کتاب یک کتابچه راهنمای کاربر برای طراحی فنی و ساختاری سیستم برای تامین انرژی غیر متمرکز در ساختمان های مسکونی فراهم می کند. این ارائه سیستم های میکرو ترکیب خنک کننده، گرمایش و سیستم های قدرت استرلینگ موتورهای & منابع انرژی تجدید پذیر (mCCHP-SE-RES) در صورت در دسترس هر دو برای عموم مردم، و برای حرفه ای ها که تصور، طراحی و یا تجاری چنین سیستم و یا خود اجزاء. سطوح کارایی بالا از این سیستم ها در فصل آخر با نتایج حاصل از یک آزمایش که در آن یک خانه با یک سیستم mCCHP-SE-RES مجهز نشان داده است. خواننده نیز با جنبه مفهومی، فنی و حقوقی از سیستم های انرژی داخلی مدرن آشنا؛ اجزای که این سیستم را تشکیل می دهند. و الگوریتم های پیشرفته برای دستیابی به طراحی ساختاری و فنی سیستم از جمله.

در ساختمان های مسکونی، خواسته رضایت از توسعه با دوام به تدریج از ضرورت تعهد و نهادینه تبدیل شده است. در نتیجه یک تغییر عمده پارادایم در عرضه انرژی به ساختمان های مسکونی با استفاده از سوخت های فسیلی به تولید غیرمتمرکز انرژی با استفاده از منابع تجدید پذیر محلی ظاهر شد، از تولید متمرکز از انرژی است. علاوه بر این، در بازار سیستم انرژی، سیستم های میکرو انرژی است که استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به طور فزاینده تجاری. از میان این، سیستم mCCHP-SE-RES هستند خصوص قابل توجه است زیرا آنها را با کارایی بالا و رابطه بین انسان و محیط زیست را بالا ببرد. این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق، ریاضی دانان اعمال می شود، و محققان از مدل سازی و کنترل سیستم های پیچیده و یا فن آوری سیستم قدرت در نظر گرفته شده.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *