دانلود کتاب Design Of Observational Studies, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Design Of Observational Studies

نویسنده: Paul R. Rosenbaum

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۴۶۴۰۴۲, ۳۰۳۰۴۶۴۰۴۰

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۵۲

انتشارات: Springer Nature

Description About Book Design Of Observational Studies From Amazon


This second edition of Design of Observational Studies is both an introduction to statistical inference in observational studies and a detailed discussion of the principles that guide the design of observational studies. An observational study is an empiric investigation of effects caused by treatments when randomized experimentation is unethical or infeasible. Observational studies are common in most fields that study the effects of treatments on people, including medicine, economics, epidemiology, education, psychology, political science and sociology. The quality and strength of evidence provided by an observational study is determined largely by its design.

Design of Observational Studies is organized into five parts. Chapters 2, 3, and 5 of Part I cover concisely many of the ideas discussed in Rosenbaum’s Observational Studies (also published by Springer) but in a less technical fashion. Part II discusses the practical aspects of using propensity scores and other tools to create a matched comparison that balances many covariates, and includes an updated chapter on matching in R. In Part III, the concept of design sensitivity is used to appraise the relative ability of competing designs to distinguish treatment effects from biases due to unmeasured covariates. Part IV is new to this edition; it discusses evidence factors and the computerized construction of more than one comparison group. Part V discusses planning the analysis of an observational study, with particular reference to Sir Ronald Fisher’s striking advice for observational studies: “make your theories elaborate.”

This new edition features updated exploration of causal influence, with four new chapters, a new R package DOS2 designed as a companion for the book, and discussion of several of the latest matching packages for R. In particular, DOS2 allows readers to reproduce many analyses from Design of Observational Studies.

درباره کتاب Design Of Observational Studies ترجمه شده از گوگل


این نسخه دوم از طراحی مطالعات مشاهده ای هر دو مقدمه به استنباط آماری در مطالعات مشاهده ای و بحث مفصل از اصول که راهنمای طراحی مطالعات مشاهده ای است. نوع مطالعه مشاهده یک تحقیق تجربی از اثرات ناشی از درمان که آزمایش تصادفی یا غیر اخلاقی و غیرعملی است. مطالعات مشاهده در بسیاری از زمینه های که مطالعه اثرات درمان بر مردم، از جمله پزشکی، اقتصاد، اپیدمیولوژی، آموزش و پرورش، روانشناسی، علوم سیاسی و جامعه شناسی رایج است. کیفیت و قدرت شواهد ارائه شده توسط یک مطالعه مشاهده ای تا حد زیادی توسط طراحی آن تعیین می شود.

طراحی مطالعات مشاهده ای به پنج بخش سازمان یافته است. فصل ۲، ۳ و ۵ قسمت اول پوشش اختصار بسیاری از ایده های مورد بحث در مطالعات مشاهده روزنبام (همچنین توسط اسپرینگر منتشر شده) اما در یک مد کمتر فنی. بخش دوم به بحث در مورد جنبه های عملی با استفاده از نمرات گرایش و ابزار های دیگر برای ایجاد یک همسان است که توازن بسیاری از متغیرهای کمکی، و شامل یک فصل به روز شده در تطبیق در R. در قسمت سوم، مفهوم حساسیت طراحی استفاده می شود برای ارزیابی توانایی نسبی رقابت طرح به تشخیص اثرات درمانی از تعصبات به دلیل متغیرهای کمکی نسنجیده. بخش چهارم جدید به این نسخه است. آن را مورد بحث عوامل شواهد و ساخت و ساز کامپیوتری بیش از یک گروه مقایسه. بخش پنجم مورد بحث برنامه ریزی تجزیه و تحلیل یک مطالعه مشاهده ای، با اشاره خاص به مشاوره قابل توجه سر رونالد فیشر برای مطالعات مشاهده ای: “را نظریه خود را توضیح دهید.”

این نسخه جدید ویژگی اکتشاف نفوذ علی به روز شده، با چهار فصل های جدید، یک بسته R جدید DOS2 طراحی به عنوان یک همدم برای این کتاب، و بحث از چند تن از آخرین بسته های مطابق با رضا به طور خاص، DOS2 اجازه می دهد تا خوانندگان به تکثیر بسیاری از تحلیلهای از طراحی مطالعات مشاهده ای.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *