دانلود کتاب Design To Test A Definitive Guide For Electronic Design, Manufacture, And Service, 1990

Design To Test A Definitive Guide For Electronic Design, Manufacture, And Service, 1990

نام کتاب: Design To Test A Definitive Guide For Electronic Design, Manufacture, And Service

نویسنده: Jon L. Turino

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۱۱۶۰۴۶۹, ۹۷۸۹۴۰۱۱۶۰۴۴۵

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۶۸

انتشارات: Springer Netherlands

Description About Book Design To Test A Definitive Guide For Electronic Design, Manufacture, And Service From Amazon


This book is the second edition of Design to Test. The first edition, written by myself and H. Frank Binnendyk and first published in 1982, has undergone several printings and become a standard in many companies, even in some countries. Both Frank and I are very proud of the success that our customers have had in utilizing the information, all of it still applicable to today’s electronic designs. But six years is a long time in any technology field. I therefore felt it was time to write a new edition. This new edition, while retaining the basic testability prin­ ciples first documented six years ago, contains the latest material on state-of-the-art testability techniques for electronic devices, boards, and systems and has been completely rewritten and up­ dated. Chapter 15 from the first edition has been converted to an appendix. Chapter 6 has been expanded to cover the latest tech­ nology devices. Chapter 1 has been revised, and several examples throughout the book have been revised and updated. But some­ times the more things change, the more they stay the same. All of the guidelines and information presented in this book deal with the three basic testability principles-partitioning, control, and visibility. They have not changed in years. But many people have gotten smarter about how to implement those three basic test­ ability principles, and it is the aim of this text to enlighten the reader regarding those new (and old) testability implementation techniques.

درباره کتاب Design To Test A Definitive Guide For Electronic Design, Manufacture, And Service ترجمه شده از گوگل


این کتاب چاپ دوم طراحی شده برای تست است. چاپ اول، نوشته شده توسط خودم و H. فرانک Binnendyk و برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ منتشر شده است، چند چاپ در بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است و تبدیل به یک استاندارد، حتی در برخی از کشورها. هر دو فرانک و من هنوز هم به طرح های الکترونیکی امروز قابل اجرا هستند بسیار افتخار از موفقیت است که مشتریان ما داشته اند در استفاده از اطلاعات، همه آن را. اما شش سال مدت زمان طولانی در هر زمینه فن آوری است. بنابراین من احساس آن زمان برای نوشتن یک نسخه جدید است. این نسخه جدید، در حالی که حفظ ciples پایه آزمون پذیری ل اول شش سال پیش مستند، شامل آخرین ماده در دولت از هنر، تکنیک آزمون پذیری برای دستگاه های الکترونیکی، تخته، و سیستم ها و به طور کامل بازنویسی شده و تا به تاریخ. فصل ۱۵ از نسخه اول شده است به ضمیمه تبدیل شده است. فصل ۶ گسترش یافته است برای پوشش آخرین دستگاه های با تکنولوژی nology. فصل ۱ تجدید نظر شده است و چندین مثال در سراسر کتاب تجدید نظر شده و به روز. اما چند بار چیز تغییر، بیشتر آنها همان باقی بماند. همه از دستورالعمل ها و اطلاعات موجود در این معامله کتاب با سه آزمون پذیری پایه اصول پارتیشن بندی، کنترل، و دید است. آنها در سال تغییر نکرده است. اما بسیاری از مردم دقیق در مورد چگونگی پیاده سازی آن سه اصل اساسی توانایی تست شده اند، و آن هدف از این متن به روشنگری خواننده مورد کسانی که تکنیک های اجرای آزمون پذیری جدید (و قدیمی) است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *