دانلود کتاب Digital Futures And The City Of Today – New Technologies And Physical Spaces, 2016

نام کتاب: Digital Futures And The City Of Today – New Technologies And Physical Spaces

نویسنده: Carl Smith و Glenda Amayo Caldwell و Edward M. Clift

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۱۷۸۳۲۰۵۶۰۱, ۹۷۸۱۷۸۳۲۰۵۶۰۸

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۹۶

انتشارات: Intellect Ltd

Description About Book Digital Futures And The City Of Today – New Technologies And Physical Spaces From Amazon


In the contemporary city, the physical infrastructure and sensorial experiences of two millennia are now interwoven within an invisible digital matrix. This matrix alters human perceptions of the city, informs our behavior, and increasingly influences the urban designs we ultimately inhabit.Digital Futures and the City of Todaycuts through these issues to analyze the work of architects, designers, media specialists, and a growing number of community activists, laying out a multifaceted view of the complex integrated phenomenon of the contemporary city. Split into three relevant sections, the book interrogates the concept of the “smart” city, examines innovative digital projects from around the world, documents experimental visions for the future, and describes projects that engage local communities in the design process.

درباره کتاب Digital Futures And The City Of Today – New Technologies And Physical Spaces ترجمه شده از گوگل


در شهرستان معاصر، زیرساخت های فیزیکی و تجارب حسی دو هزار سال در حال حاضر در یک ماتریس دیجیتال نامرئی آمیخته شده است. این قربانگاه ماتریس ادراکات انسان از شهرستان، به اطلاع رفتار ما، و به طور فزاینده تحت تاثیر قرار طرح های شهری ما در نهایت inhabit.Digital آتی و شهر Todaycuts از طریق این مسائل به تجزیه و تحلیل کار معماران، طراحان، متخصصان رسانه، و تعداد فزاینده ای از فعالان اجتماعی، تخمگذار از یک چند وجهی از پدیده یکپارچه پیچیده از شهرستان معاصر است. تقسیم به سه بخش مربوطه، کتاب بازجویی مفهوم از شهرستان “هوشمند”، به بررسی پروژه های دیجیتال نوآورانه از سراسر جهان، اسناد سند چشم انداز تجربی برای آینده، و پروژه هایی که تعامل با جوامع محلی در فرایند طراحی شده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *