دانلود کتاب Environmental Chemometrics – Principles And Modern Applications, 2008

نام کتاب: Environmental Chemometrics – Principles And Modern Applications

نویسنده: Grady Hanrahan

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۲۰۰۶۷۹۷۲, ۱۴۲۰۰۶۷۹۷۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۱۶

انتشارات: CRC Press

Description About Book Environmental Chemometrics – Principles And Modern Applications From Amazon


Introduction Chemometrics-An Overview The Importance of Quantitative Environmental Analysis Common Chemical and Biological Pollutants in Environmental MatricesOverview of Chemometric Methods Used in Environmental Analysis Chapter Summary End of Chapter Problems References Review of Statistics and Analytical Figures of Merit Error and Sampling Considerations Descriptive Statistics Distribution of Repeated Measurements Data کیفیت کتاب Indicators Confidence Intervals Statistical TestsOutlying Results 1Analysis of Variance Regression and Calibration Methods Sensitivity and Limit of Detection Bayesian. Read more…
Abstract: Introduction Chemometrics-An Overview The Importance of Quantitative Environmental Analysis Common Chemical and Biological Pollutants in Environmental MatricesOverview of Chemometric Methods Used in Environmental Analysis Chapter Summary End of Chapter Problems References Review of Statistics and Analytical Figures of Merit Error and Sampling Considerations Descriptive Statistics Distribution of Repeated Measurements Data کیفیت کتاب Indicators Confidence Intervals Statistical TestsOutlying Results 1Analysis of Variance Regression and Calibration Methods Sensitivity and Limit of Detection Bayesian

درباره کتاب Environmental Chemometrics – Principles And Modern Applications ترجمه شده از گوگل


مقدمه کمومتریکس-بررسی اجمالی بر اهمیت تحلیل محیط زیست کمی مشترک شیمیایی و آلاینده های بیولوژیکی در MatricesOverview زیست محیطی روش های کمومتری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل محیط زیست فصل خلاصه پایان از مشکلات فصل مراجع بررسی آمار و ارقام تحلیلی خطا شایستگی و ملاحظات نمونه آمار توصیفی توزیع مکرر اندازه گیری شاخص های کیفیت کتاباطلاعات اعتماد به نفس بازه آماری TestsOutlying نمایش نتایج: از ۱Analysis از رگرسیون واریانس و کالیبراسیون روش حساسیت و حد تشخیص بیزی. ادامه مطلب …
چکیده: مقدمه کمومتریکس-بررسی اجمالی بر اهمیت تحلیل محیط زیست کمی مشترک شیمیایی و آلاینده های بیولوژیکی در MatricesOverview زیست محیطی روش های کمومتری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل محیط زیست فصل خلاصه پایان از مشکلات فصل مراجع بررسی آمار و ارقام تحلیلی خطا شایستگی و ملاحظات نمونه آمار توصیفی توزیع اندازه گیری های مکرر شاخص کیفیت کتابداده ها اعتماد به نفس بازه آماری TestsOutlying نمایش نتایج: از ۱Analysis از رگرسیون واریانس و کالیبراسیون روش حساسیت و حد تشخیص بیزی

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *