دانلود کتاب Equations Of State And Pvt Analysis – Applications For Improved Reservoir Modeling, 2nd ed, 2016

نام کتاب: Equations Of State And Pvt Analysis – Applications For Improved Reservoir Modeling

نویسنده: Ahmed و Tarek H

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۰۱۵۷۰۵, ۹۷۸۰۱۲۸۰۱۵۷۰۴, ۹۷۸۰۱۲۸۰۱۷۵۲۴, ۰۱۲۸۰۱۷۵۲X

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۲۶

انتشارات: Gulf Professional Publishing

Description About Book Equations Of State And Pvt Analysis – Applications For Improved Reservoir Modeling From Amazon


Understanding the properties of a reservoir’s fluids and creating a successful model based on lab data and calculation are required for every reservoir engineer in oil and gas today, and with reservoirs becoming more complex, engineers and managers are back to reinforcing the fundamentals. PVT (pressure-volume-temperature) reports are one way to achieve better parameters, and Equations of State and PVT Analysis, 2nd ویرایش, helps engineers to fine tune their reservoir problem-solving skills and achieve better modeling and maximum asset development. Designed for training sessions for new and existing engineers, Equations of State and PVT Analysis, 2nd ویرایش, will prepare reservoir engineers for complex hydrocarbon and natural gas systems with more sophisticated EOS models, correlations and examples from the hottest locations around the world such as the Gulf of Mexico, North Sea and China, and QA at the end of each chapter. Resources are maximized with this must-have reference.
Improve with new material on practical applications, lab analysis, and real-world sampling from wells to gain better understanding of PVT properties for crude and natural gasSharpen your reservoir models with added content on how to tune EOS parameters accuratelySolve more unconventional problems with field examples on phase behavior characteristics of shale and heavy oil

درباره کتاب Equations Of State And Pvt Analysis – Applications For Improved Reservoir Modeling ترجمه شده از گوگل


درک خواص مایعات مخزن و ایجاد یک مدل موفق بر اساس داده های آزمایشگاهی و محاسبه برای هر مهندس مخزن در امروز نفت و گاز مورد نیاز، و با مخازن پیچیده تر شدن، مهندسان و مدیران به تقویت اصول. PVT گزارش (فشار-حجم-دما) یک راه برای رسیدن به پارامترهای بهتر است، و معادلات حالت و تجزیه و تحلیل PVT، ۲ نسخه، کمک می کند تا مهندسان به لحن خوب مخزن مهارت های حل مسئله خود و رسیدن به مدل سازی و حداکثر توسعه بهتر دارایی. طراحی شده برای جلسات آموزشی برای مهندسان موجود و جدید، معادلات حالت و تجزیه و تحلیل PVT، ۲ نسخه، مهندسان مخزن برای سیستم های هیدروکربنی و گاز طبیعی پیچیده با مدل EOS پیچیده تر، همبستگی و نمونه هایی از داغترین نقاط در سراسر جهان از جمله آماده خلیج مکزیک، دریای شمال و چین، و QA در پایان هر فصل. منابع با این موضوع باید در مرجع به حداکثر برساند.
بهبود با مواد جدید در کاربردهای عملی، تحلیل آزمایشگاه، و نمونه برداری در دنیای واقعی از چاه برای به دست آوردن درک از خواص PVT برای مدل های مخزن خود را خام و gasSharpen طبیعی با محتوای اضافه در مورد چگونگی تنظیم پارامترهای EOS accuratelySolve مشکلات غیر متعارف با نمونه های درست در بهتر ویژگی های رفتار فاز شیل و نفت سنگین

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *