دانلود کتاب Fundamentals Of Applied Reservoir Engineering. Appraisal, Economics And Optimization, 2016

نام کتاب: Fundamentals Of Applied Reservoir Engineering. Appraisal, Economics And Optimization

نویسنده: Richard Wheaton

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۰۰۸۱۰۱۰۱۹۲, ۹۷۸۰۰۸۱۰۱۰۱۹۸, ۹۷۸۰۰۸۱۰۱۹۰۰۹, ۰۰۸۱۰۱۹۰۰۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۴۸

انتشارات: Gulf Professional Publishing

Description About Book Fundamentals Of Applied Reservoir Engineering. Appraisal, Economics And Optimization From Amazon


Fundamentals of Applied Reservoir Engineering introduces early career reservoir engineers and those in other oil and gas disciplines to the fundamentals of reservoir engineering. Given that modern reservoir engineering is largely centered on numerical computer simulation and that reservoir engineers in the industry will likely spend much of their professional career building and running such simulators, the book aims to encourage the use of simulated models in an appropriate way and exercising good engineering judgment to start the process for any field by using all available methods, both modern simulators and simple numerical models, to gain an understanding of the basic ‘dynamics’ of the reservoir –namely what are the major factors that will determine its performance. With the valuable addition of questions and exercises, including online spreadsheets to utilize day-to-day application and bring together the basics of reservoir engineering, coupled with petroleum economics and appraisal and development optimization, Fundamentals of Applied Reservoir Engineering will be an invaluable reference to the industry professional who wishes to understand how reservoirs fundamentally work and to how a reservoir engineer starts the performance process.
Covers reservoir appraisal, economics, development planning, and optimization to assist reservoir engineers in their decision-making.Provides appendices on enhanced oil recovery, gas well testing, basic fluid thermodynamics, and mathematical operators to enhance comprehension of the book’s main topics.Offers online spreadsheets covering well test analysis, material balance, field aggregation and economic indicators to help today’s engineer apply reservoir concepts to practical field data applications.Includes coverage on unconventional resources and heavy oil making it relevant for today’s worldwide reservoir activity.

درباره کتاب Fundamentals Of Applied Reservoir Engineering. Appraisal, Economics And Optimization ترجمه شده از گوگل


اصول کاربردی مهندسی مخازن اوایل زندگی حرفه ای مهندسان مخزن و کسانی که در رشته های دیگر نفت و گاز به اصول و مبانی مهندسی مخزن معرفی می کند. با توجه به اینکه مهندسی مخزن مدرن تا حد زیادی بر شبیه سازی عددی کامپیوتری و مهندسان مخزن در صنعت به احتمال زیاد صرف بسیاری از ساختمان کار حرفه ای خود و در حال اجرا مانند شبیه سازی محور، اهداف کتاب برای تشویق استفاده از مدل های شبیه سازی شده در یک راه مناسب و ورزش خوب قضاوت مهندسی برای شروع روند برای هر رشته با استفاده از تمام روش های موجود، هر دو شبیه سازی مدرن و مدل های عددی ساده، به دست آوردن درک از “پویایی” پایه مخزن -namely چه عوامل اصلی است که عملکرد آن را تعیین خواهند کرد. علاوه بر این با ارزش از پرسش ها و تمرین ها، از جمله صفحات گسترده آنلاین به استفاده از نرم افزار های روز به روز و گرد هم آوردن اصول مهندسی مخزن، همراه با اقتصاد نفتی و ارزیابی و توسعه بهینه سازی، اصول کاربردی مهندسی مخازن خواهد بود مرجع ارزشمند به حرفه ای صنعت که مایل به درک چگونگی مخازن اساسا کار می کنند و چگونه یک مهندس مخزن شروع روند عملکرد.
پوشش ارزیابی مخزن، اقتصاد، برنامه ریزی توسعه و بهینه سازی برای کمک به مهندسان مخزن در تصمیم making.Provides ضمائم خود را در افزایش بازیافت نفت، گاز به خوبی تست، ترمودینامیک مایع اساسی، و عملگرهای ریاضی به منظور افزایش درک از topics.Offers اصلی کتاب آنلاین صفحات گسترده پوشش خوبی تجزیه و تحلیل آزمون، تعادل مواد، تجمع زمینه و شاخص های اقتصادی به مهندس کمک امروز کاربرد مفاهیم مخزن قلمرو عمل applications.Includes داده پوشش در منابع غیر متعارف و روغن های سنگین و آن را برای فعالیت مخزن در سراسر جهان امروز مرتبط است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *