دانلود کتاب Fundamentals Of Digital Image Processing – A Practical Approach With Examples In Matlab, 2011

نام کتاب: Fundamentals Of Digital Image Processing – A Practical Approach With Examples In Matlab

نویسنده: Chris Solomon و Toby Breckon

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۸۴۴۷۲۸, ۹۷۸۰۴۷۰۸۴۴۷۲۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۴۴

انتشارات: Wiley

Description About Book Fundamentals Of Digital Image Processing – A Practical Approach With Examples In Matlab From Amazon


This is an introductory to intermediate level text on the science of image processing, which employs the Matlab programming language to illustrate some of the elementary, key concepts in modern image processing and pattern recognition. The approach taken is essentially practical and the book offers a framework within which the concepts can be understood by a series of well chosen examples, exercises and computer experiments, drawing on specific examples from within science, medicine and engineering.
Clearly divided into eleven distinct chapters, the book begins with a fast-start introduction to image processing to enhance the accessibility of later topics. Subsequent chapters offer increasingly advanced discussion of topics involving more challenging concepts, with the final chapter looking at the application of automated image classification (with Matlab examples) .

Matlab is frequently used in the book as a tool for demonstrations, conducting experiments and for solving problems, as it is both ideally suited to this role and is widely available. Prior experience of Matlab is not required and those without access to Matlab can still benefit from the independent presentation of topics and numerous examples.
Features a companion website www.wiley.com/go/solomon/fundamentals containing a Matlab fast-start primer, further exercises, examples, instructor resources and accessibility to all files corresponding to the examples and exercises within the book itself. Includes numerous examples, graded exercises and computer experiments to support both students and instructors alike.

درباره کتاب Fundamentals Of Digital Image Processing – A Practical Approach With Examples In Matlab ترجمه شده از گوگل


این مقدماتی به متن در سطح متوسط ​​در علم پردازش تصویر، که زبان برنامه نویسی متلب استخدام برای نشان دادن برخی از ابتدایی، مفاهیم کلیدی در پردازش تصویر و تشخیص الگو مدرن است. رویکرد اتخاذ شده در اصل عملی است و کتاب ارائه می دهد یک چارچوب که در آن مفاهیم را می توان با یک سری از نمونه خوبی انتخاب شده، تمرینات و آزمایش کامپیوتری فهمیده، نقاشی بر روی نمونه های خاص از درون علوم پایه، پزشکی و مهندسی است.
به وضوح به یازده فصل مجزا تقسیم شده است، کتاب با مقدمه سریع شروع به پردازش تصویر شروع به افزایش دسترسی به موضوعات بعد. فصل های بعد ارائه بحث به طور فزاینده پیشرفته از موضوعات شامل بیش مفاهیم چالش برانگیز، با فصل آخر به دنبال در استفاده از طبقه بندی تصویر خودکار (با مثال نرم افزار Matlab).

نرم افزار Matlab است که غالبا در این کتاب به عنوان یک ابزار برای تظاهرات، انجام آزمایش های و مسائل را حل می استفاده می شود، آن را به عنوان هر دو ایده آل برای این نقش مناسب است و به طور گسترده ای در دسترس است. تجربه قبلی نرم افزار MATLAB مورد نیاز نمی باشد و کسانی که بدون دسترسی به نرم افزار MATLAB هنوز هم می تواند از ارائه مستقل از موضوعات و نمونه های متعددی بهره مند شوند.
ویژگی های یک وب سایت www.wiley.com/go/solomon/fundamentals حاوی نرم افزار MATLAB سریع شروع پرایمر، بیشتر تمرینات، مثال ها، منابع مربی و دسترسی به تمام فایل های مربوط به مثال ها و تمرین در درون این کتاب است. شامل نمونه های متعدد، تمرینات درجه بندی و آزمایش کامپیوتر به پشتیبانی از هر دو دانش آموزان و مدرسان به طور یکسان.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *