دانلود کتاب General And Synthetic Methods. Electronic Book – Volume 15, 1993

نام کتاب: General And Synthetic Methods. Electronic Book – Volume 15

نویسنده: G. Pattenden

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۳

کد ISBN کتاب: ۱۸۴۷۵۵۶۲۷۲, ۹۷۸۱۸۴۷۵۵۶۲۷۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۶۸

انتشارات: Royal Society Of Chemistry

Description About Book General And Synthetic Methods. Electronic Book – Volume 15 From Amazon


This product is not available separately, it is only sold as part of a set. There are 750 products in the set and these are all sold as one entity, Specialist Periodical Reports provide systematic and detailed review coverage of progress in the major areas of chemical research. Written by experts in their specialist fields the series creates a unique service for the active research chemist, supplying regular critical in-depth accounts of progress in particular areas of chemistry. For over 80 years the Royal Society of Chemistry and its predecessor, the Chemical Society, have been publishing reports charting developments in chemistry, which originally took the form of Annual Reports. However, by 1967 the whole spectrum of chemistry could no longer be contained within one volume and the series Specialist Periodical Reports was born. The Annual Reports themselves still existed but were divided into two, and subsequently three, volumes covering Inorganic, Organic and Physical Chemistry. For more general coverage of the highlights in chemistry they remain a ‘must’. Since that time the SPR series has altered according to the fluctuating degree of activity in various fields of chemistry. Some titles have remained unchanged, while others have altered their emphasis along with their titles; some have been combined under a new name whereas others have had to be discontinued. The current list of Specialist Periodical Reports can be seen on the inside flap of this volume Read more… Abstract: This product is not available separately, it is only sold as part of a set. There are 750 products in the set and these are all sold as one entity, Specialist Periodical Reports provide systematic and detailed review coverage of progress in the major areas of chemical research. Written by experts in their specialist fields the series creates a unique service for the active research chemist, supplying regular critical in-depth accounts of progress in particular areas of chemistry. For over 80 years the Royal Society of Chemistry and its predecessor, the Chemical Society, have been publishing reports charting developments in chemistry, which originally took the form of Annual Reports. However, by 1967 the whole spectrum of chemistry could no longer be contained within one volume and the series Specialist Periodical Reports was born. The Annual Reports themselves still existed but were divided into two, and subsequently three, volumes covering Inorganic, Organic and Physical Chemistry. For more general coverage of the highlights in chemistry they remain a ‘must’. Since that time the SPR series has altered according to the fluctuating degree of activity in various fields of chemistry. Some titles have remained unchanged, while others have altered their emphasis along with their titles; some have been combined under a new name whereas others have had to be discontinued. The current list of Specialist Periodical Reports can be seen on the inside flap of this volume

درباره کتاب General And Synthetic Methods. Electronic Book – Volume 15 ترجمه شده از گوگل


این محصول در دسترس نیست به طور جداگانه، آن است که تنها به عنوان بخشی از یک مجموعه فروخته می شود. در فاصله ۷۵۰ محصولات در مجموعه وجود دارد و این همه به عنوان یک نهاد فروخته، متخصص گزارش های دوره ای ارائه پوشش مرور نظام مند و دقیق از پیشرفت در مناطق عمده ای از تحقیقات شیمیایی. نوشته شده توسط کارشناسان در زمینه متخصص خود سری ایجاد یک سرویس منحصر به فرد برای شیمیدان تحقیقاتی فعال، تهیه منظم حیاتی در عمق حساب پیشرفت در مناطق خاصی از شیمی است. برای بیش از ۸۰ سال از انجمن سلطنتی شیمی و سلف خود، انجمن شیمی، اند انتشار گزارش های رسم نمودار پیشرفت در شیمی، که در اصل به شکل گزارش های سالیانه شده است. با این حال، در سال ۱۹۶۷ مجموعه کامل از شیمی را می دیگر در یک جلد و سری متخصص گزارش های دوره ای به دنیا آمد مهار می شد. گزارش های سالانه خود را هنوز هم وجود داشته است اما به دو بخش تقسیم شده و بدنبال آن سه، حجم پوشش معدنی، آلی و شیمی فیزیک. برای پوشش کلی تر از نکات برجسته در شیمی آنها “باید” باقی می ماند. از آن زمان سری SPR با توجه به درجه نوسان فعالیت در زمینه های مختلف شیمی را تغییر داده است. برخی از عناوین بدون تغییر باقی مانده اند، در حالی که دیگران تاکید خود را همراه با عنوان خود را تغییر داده است. برخی از آنها تحت یک نام جدید ترکیب شده اند در حالی که دیگران داشته اند قطع شود. لیست فعلی متخصص گزارش های دوره ای را می توان در فلپ در داخل این حجم دیده ادامه مطلب … چکیده: این محصول در دسترس نیست به طور جداگانه، آن است که تنها به عنوان بخشی از یک مجموعه فروخته می شود. در فاصله ۷۵۰ محصولات در مجموعه وجود دارد و این همه به عنوان یک نهاد فروخته، متخصص گزارش های دوره ای ارائه پوشش مرور نظام مند و دقیق از پیشرفت در مناطق عمده ای از تحقیقات شیمیایی. نوشته شده توسط کارشناسان در زمینه متخصص خود سری ایجاد یک سرویس منحصر به فرد برای شیمیدان تحقیقاتی فعال، تهیه منظم حیاتی در عمق حساب پیشرفت در مناطق خاصی از شیمی است. برای بیش از ۸۰ سال از انجمن سلطنتی شیمی و سلف خود، انجمن شیمی، اند انتشار گزارش های رسم نمودار پیشرفت در شیمی، که در اصل به شکل گزارش های سالیانه شده است. با این حال، در سال ۱۹۶۷ مجموعه کامل از شیمی را می دیگر در یک جلد و سری متخصص گزارش های دوره ای به دنیا آمد مهار می شد. گزارش های سالانه خود را هنوز هم وجود داشته است اما به دو بخش تقسیم شده و بدنبال آن سه، حجم پوشش معدنی، آلی و شیمی فیزیک. برای پوشش کلی تر از نکات برجسته در شیمی آنها “باید” باقی می ماند. از آن زمان سری SPR با توجه به درجه نوسان فعالیت در زمینه های مختلف شیمی را تغییر داده است. برخی از عناوین بدون تغییر باقی مانده اند، در حالی که دیگران تاکید خود را همراه با عنوان خود را تغییر داده است. برخی از آنها تحت یک نام جدید ترکیب شده اند در حالی که دیگران داشته اند قطع شود. لیست فعلی متخصص دوره گزارش را می توان در فلپ در داخل این حجم دیده

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *