دانلود کتاب General And Synthetic Methods – Volume 10, 1988

نام کتاب: General And Synthetic Methods – Volume 10

نویسنده: G. Pattenden و Chemical Society Great Britain

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۸۸

کد ISBN کتاب: ۰۸۵۱۸۶۹۱۴۹, ۹۷۸۰۸۵۱۸۶۹۱۴۸

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۵۲

انتشارات: Royal Society Of Chemistry

Description About Book General And Synthetic Methods – Volume 10 From Amazon


Specialist Periodical Reports provide systematic and detailed review coverage of progress in the major areas of chemical research. Written by experts in their specialist fields the series creates a unique service for the active research chemist, supplying regular critical in-depth accounts of progress in particular areas of chemistry. For over 80 years the Royal Society of Chemistry and its predecessor, the Chemical Society, have been publishing reports charting developments in chemistry, which originally took the form of Annual Reports. However, by 1967 the whole spectrum of chemistry could no longer be contained within one volume and the series Specialist Periodical Reports was born. The Annual Reports themselves still existed but were divided into two, and subsequently three, volumes covering Inorganic, Organic and Physical Chemistry. For more general coverage of the highlights in chemistry they remain a ‘must’. Since that time the SPR series has altered according to the fluctuating degree of activity in various fields of chemistry. Some titles have remained unchanged, while others have altered their emphasis along with their titles; some have been combined under a new name whereas others have had to be discontinued. The current list of Specialist Periodical Reports can be seen on the inside flap of this volume. Read more… Abstract: Specialist Periodical Reports provide systematic and detailed review coverage of progress in the major areas of chemical research. Written by experts in their specialist fields the series creates a unique service for the active research chemist, supplying regular critical in-depth accounts of progress in particular areas of chemistry. For over 80 years the Royal Society of Chemistry and its predecessor, the Chemical Society, have been publishing reports charting developments in chemistry, which originally took the form of Annual Reports. However, by 1967 the whole spectrum of chemistry could no longer be contained within one volume and the series Specialist Periodical Reports was born. The Annual Reports themselves still existed but were divided into two, and subsequently three, volumes covering Inorganic, Organic and Physical Chemistry. For more general coverage of the highlights in chemistry they remain a ‘must’. Since that time the SPR series has altered according to the fluctuating degree of activity in various fields of chemistry. Some titles have remained unchanged, while others have altered their emphasis along with their titles; some have been combined under a new name whereas others have had to be discontinued. The current list of Specialist Periodical Reports can be seen on the inside flap of this volume

درباره کتاب General And Synthetic Methods – Volume 10 ترجمه شده از گوگل


متخصص گزارش های دوره ای ارائه پوشش مرور نظام مند و دقیق از پیشرفت در مناطق عمده ای از تحقیقات شیمیایی. نوشته شده توسط کارشناسان در زمینه متخصص خود سری ایجاد یک سرویس منحصر به فرد برای شیمیدان تحقیقاتی فعال، تهیه منظم حیاتی در عمق حساب پیشرفت در مناطق خاصی از شیمی است. برای بیش از ۸۰ سال از انجمن سلطنتی شیمی و سلف خود، انجمن شیمی، اند انتشار گزارش های رسم نمودار پیشرفت در شیمی، که در اصل به شکل گزارش های سالیانه شده است. با این حال، در سال ۱۹۶۷ مجموعه کامل از شیمی را می دیگر در یک جلد و سری متخصص گزارش های دوره ای به دنیا آمد مهار می شد. گزارش های سالانه خود را هنوز هم وجود داشته است اما به دو بخش تقسیم شده و بدنبال آن سه، حجم پوشش معدنی، آلی و شیمی فیزیک. برای پوشش کلی تر از نکات برجسته در شیمی آنها “باید” باقی می ماند. از آن زمان سری SPR با توجه به درجه نوسان فعالیت در زمینه های مختلف شیمی را تغییر داده است. برخی از عناوین بدون تغییر باقی مانده اند، در حالی که دیگران تاکید خود را همراه با عنوان خود را تغییر داده است. برخی از آنها تحت یک نام جدید ترکیب شده اند در حالی که دیگران داشته اند قطع شود. لیست فعلی متخصص دوره گزارش را می توان در فلپ در داخل این حجم دیده می شود. ادامه مطلب … چکیده: متخصص گزارش های دوره ای ارائه پوشش مرور نظام مند و دقیق از پیشرفت در مناطق عمده ای از تحقیقات شیمیایی. نوشته شده توسط کارشناسان در زمینه متخصص خود سری ایجاد یک سرویس منحصر به فرد برای شیمیدان تحقیقاتی فعال، تهیه منظم حیاتی در عمق حساب پیشرفت در مناطق خاصی از شیمی است. برای بیش از ۸۰ سال از انجمن سلطنتی شیمی و سلف خود، انجمن شیمی، اند انتشار گزارش های رسم نمودار پیشرفت در شیمی، که در اصل به شکل گزارش های سالیانه شده است. با این حال، در سال ۱۹۶۷ مجموعه کامل از شیمی را می دیگر در یک جلد و سری متخصص گزارش های دوره ای به دنیا آمد مهار می شد. گزارش های سالانه خود را هنوز هم وجود داشته است اما به دو بخش تقسیم شده و بدنبال آن سه، حجم پوشش معدنی، آلی و شیمی فیزیک. برای پوشش کلی تر از نکات برجسته در شیمی آنها “باید” باقی می ماند. از آن زمان سری SPR با توجه به درجه نوسان فعالیت در زمینه های مختلف شیمی را تغییر داده است. برخی از عناوین بدون تغییر باقی مانده اند، در حالی که دیگران تاکید خود را همراه با عنوان خود را تغییر داده است. برخی از آنها تحت یک نام جدید ترکیب شده اند در حالی که دیگران داشته اند قطع شود. لیست فعلی متخصص دوره گزارش را می توان در فلپ در داخل این حجم دیده

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *