دانلود کتاب Geological Storage Of Co2 – Modeling Approaches For Large-Scale Simulation, 2011

نام کتاب: Geological Storage Of Co2 – Modeling Approaches For Large-Scale Simulation

نویسنده: Jan Martin Nordbotten و Michael A. Celia

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۸۸۹۴۶۲, ۹۷۸۰۴۷۰۸۸۹۴۶۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۵۲

انتشارات: John Wiley & Sons

Description About Book Geological Storage Of Co2 – Modeling Approaches For Large-Scale Simulation From Amazon


Despite the large research effort in both public and commercial companies, no textbook has yet been written on this subject. This book aims to provide an overview to the topic of Carbon Capture and Storage (CSS), while at the same time focusing on the dominant processes and the mathematical and numerical methods that need to be employed in order to analyze the relevant systems. The book clearly states the carbon problem and the role of CCS and carbon storage. Thereafter, it provides an introduction to single phase and multi-phase flow in porous media, including some of the most common mathematical analysis and an overview of numerical methods for the equations. A considerable part of the book discusses the appropriate scales of modeling, and how to formulate consistent governing equations at these scales. The book also illustrates real world data sets and how the ideas in the book can be exploited through combinations of analytical and numerical approaches.

درباره کتاب Geological Storage Of Co2 – Modeling Approaches For Large-Scale Simulation ترجمه شده از گوگل


با وجود تلاش های تحقیقاتی زیادی را هم در شرکت های دولتی و تجاری، هیچ کتاب درسی هنوز در مورد این موضوع نوشته شده است. این اهداف کتاب به ارائه یک مرور کلی به موضوع جذب و ذخیره کربن (CSS)، در حالی که در همان زمان با تمرکز بر فرآیندهای غالب و روش های ریاضی و عددی است که باید به منظور به تجزیه و تحلیل سیستم های مربوطه به کار گرفته شود. این کتاب به وضوح می گوید مشکل کربن و نقش CCS و ذخیره سازی کربن. پس از آن، مقدمه ای تک فاز و جریان چند فاز در محیط متخلخل، از جمله برخی از مهمترین و تجزیه و تحلیل مشترک ریاضی و یک مرور کلی از روش های عددی برای معادلات فراهم می کند. بخش قابل توجهی از کتاب به بحث در مقیاس مناسب از مدل سازی، و چگونه به تدوین و فرموله معادلات حاکم سازگار در این مقیاس. این کتاب همچنین نشان می دهد مجموعه داده های دنیای واقعی و چگونه ایده ها در این کتاب می تواند از طریق ترکیبی از روش های تحلیلی و عددی استفاده قرار گیرد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *