دانلود کتاب Global Cities – Cinema, Architecture, And Urbanism In A Digital Age (New Directions In International Studies), 2003

نام کتاب: Global Cities – Cinema, Architecture, And Urbanism In A Digital Age (New Directions In International Studies)

نویسنده: Linda Krause و Patrice Petro

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۳

کد ISBN کتاب: ۰۸۱۳۵۳۲۷۵۲, ۹۷۸۰۸۱۳۵۳۲۷۵۲, ۹۷۸۰۸۱۳۵۳۴۹۱۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۲۴

انتشارات: Rutgers University Press

Description About Book Global Cities – Cinema, Architecture, And Urbanism In A Digital Age (New Directions In International Studies) From Amazon


“Racing across the disciplines of architecture, sociology, media studies, and cultural studies, and sites like Berlin, Tokyo, and San Diego, this collection is unique in its ecumenical approach to the new phenomenon of the city under or as globalization.” -Toby Miller, professor of cultural studies and cultural policy, New York University In Global Cities, scholars from an impressive array of disciplines critique the growing body of literature on the process broadly known as “globalization.” This interdisciplinary focus enables the authors to explore the complex geographies of modern cities, and offer possible strategies for reclaiming a sense of place and community in these globalized urban settings. While examining major cities including New York, Tokyo, Berlin, Paris, and Hong Kong, contributors insist that the study of urban experiences must remain as attentive to the material effects as to the psychic and social consequences of globalization. Accordingly, essays explore the implications of global culture for architecture, cinema, and communication–but do so in a way that highlights the importance of the spaces between such metropolitan centers. These locations, the authors argue, serve as increasingly important “frontier zones,” where a diverse set of actors converge and contend for power and presence. Such a perspective ultimately adds nuance and meaning to our understanding of the heterogeneous urban landscapes of these global cities. Linda Krause is an associate professor in the Department of Architecture at the School of Architecture and Urban Planning, University of Wisconsin, Milwaukee. Patrice Petro is professor of film studies and director of the Center for International Education at the University of Wisconsin, Milwaukee. A volume in the New Directions in International Studies series, edited by Patrice Petro

درباره کتاب Global Cities – Cinema, Architecture, And Urbanism In A Digital Age (New Directions In International Studies) ترجمه شده از گوگل


“مسابقه در سراسر رشته معماری، جامعه شناسی، مطالعات رسانه و مطالعات فرهنگی، و سایتهایی مانند برلین، توکیو، و سن دیگو، این مجموعه در رویکرد عام خود را به پدیده جدید در شهرستان تحت عنوان جهانی شدن و یا منحصر به فرد است.” -Toby میلر، استاد مطالعات فرهنگی و سیاست فرهنگی، دانشگاه نیویورک در شهرهای جهانی، دانشمندان از آرایه ای موثر از رشته نقد رشد روزافزون پژوهش بر روند بطور گسترده به عنوان شناخته شده “جهانی شدن است.” این تمرکز میان رشته ای نویسندهرا قادر به کشف جغرافیای پیچیده از شهرستانها مدرن، و ارائه استراتژی های ممکن برای بازگرداندن حس مکان و جامعه را در این مناطق شهری جهانی. در حالی که بررسی شهرستانها عمده از جمله نیویورک، توکیو، برلین، پاریس، و هنگ کنگ، همکاران اصرار دارند که مطالعه تجربیات شهری باید به عنوان توجه به اثرات مواد به عنوان به عواقب روانی و اجتماعی جهانی سازی باقی مانده است. بر این اساس، مقالات به کاوش در مفاهیم فرهنگ جهانی برای معماری، سینما، نقاشی، و ارتباطات – اما این کار را در راه است که تاکید بر اهمیت فضاهای بین این مراکز شهری. این مکان، نویسندهاستدلال می کنند، به عنوان به طور فزاینده مهم “مناطق مرزی،” که در آن مجموعه ای متنوع از بازیگران همگرا و ادعا برای قدرت و حضور. چنین چشماندازی در نهایت اضافه می کند نکات دقیق وظریف و معنا به درک ما از مناظر شهری ناهمگن از این شهرستانها جهانی است. لیندا کراوزه به عنوان استاد در دانشکده معماری در دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ویسکانسین میلواکی است. پاتریس پترو استاد مطالعات فیلم و مدیر مرکز آموزش بین المللی در دانشگاه ویسکانسین، میلواکی است. حجم در دستورالعمل های جدید در سری مطالعات بین المللی، ویرایششده توسط پاتریس پترو

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *