دانلود کتاب Heidegger’S Language And Thinking, 1990

نام کتاب: Heidegger’S Language And Thinking

نویسنده: Robert Mugerauer

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۹۱۰۳۶۶۷۳, ۰۳۹۱۰۳۶۶۷X, 9781573925143, 1573925144

فرمت: DJVU

تعداد صفحه: ۲۸۶

انتشارات: Humanity Books

Description About Book Heidegger’S Language And Thinking From Amazon


Heidegger scholars agree that the manner in which Heidegger handles language is inseparably bound up with what he has to say and must therefore be taken as an intrinsic part of the method or “way” of his thinking. Recent analyses of Heidegger’s special uses of language have however tended, Robert Mugerauer observes, to span Heidegger’s work as a whole, rather than to elaborate Heidegger’s theory of language by focusing in detail on individual texts. Mugerauer therefore offers here a close, careful reading and analysis of three of Heidegger’s works, “Discourse on Thinking”, “A Dialogue on Language” and “What is Called Thinking?”, and demonstrates clearly that Heidegger’s language and thinking are in a very real sense the same.

درباره کتاب Heidegger’S Language And Thinking ترجمه شده از گوگل


دانشمندان هایدگر توافق دارند که شیوه ای که در هایدگر از زبان جداناپذیر با آنچه که او برای گفتن دارد گره خورده است و لذا باید به عنوان بخشی ذاتی از روش و یا “راه” تفکر او گرفته شود. تجزیه و تحلیل اخیر از کاربردهای خاص هایدگر از زبان اند با این حال تمایل، رابرت Mugerauer مشاهده، به گستردگی اندیشه هایدگر، به عنوان یک کل، به جای به بسط و گسترش نظریه هایدگر از زبان با تمرکز در جزئیات در متون فردی است. Mugerauer نتیجه ارائه می دهد در اینجا نزدیک، مطالعه دقیق و تجزیه و تحلیل سه اثر هایدگر، “گفتار در تفکر”، “گفتگو در مورد زبان” و “آنچه که به نام تفکر؟”، و به وضوح نشان زبان و تفکر هایدگر در بسیار هستند حس واقعی همان.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *