دانلود کتاب Introduction To Chemical Engineering – For Chemical Engineers And Students, 2019

نام کتاب: Introduction To Chemical Engineering – For Chemical Engineers And Students

نویسنده: Nnaji و Uche P

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۵۹۲۱۰۵, ۱۱۱۹۵۹۲۱۰۰

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۵۰

انتشارات: Wiley

Description About Book Introduction To Chemical Engineering – For Chemical Engineers And Students From Amazon


The field of chemical engineering is undergoing a global “renaissance,” with new processes, equipment, and sources changing literally every day. It is a dynamic, important area of study and the basis for some of the most lucrative and integral fields of science. Introduction to Chemical Engineering offers a comprehensive overview of the concept, principles and applications of chemical engineering. It explains the distinct chemical engineering knowledge which gave rise to a general-purpose technology and broadest engineering field.

The book serves as a conduit between college education and the real-world chemical engineering practice. It answers many questions students and young engineers often ask which include: How is what I studied in the classroom being applied in the industrial setting? What steps do I need to take to become a professional chemical engineer? What are the career diversities in chemical engineering and the engineering knowledge required? How is chemical engineering design done in real-world? What are the chemical engineering computer tools and their applications? What are the prospects, present and future challenges of chemical engineering? And so on.

It also provides the information new chemical engineering hires would need to excel and cross the critical novice engineer stage of their career. It is expected that this book will enhance students understanding and performance in the field and the development of the profession worldwide. Whether a new-hire engineer or a veteran in the field, this is a must—have volume for any chemical engineer’s library.

درباره کتاب Introduction To Chemical Engineering – For Chemical Engineers And Students ترجمه شده از گوگل


زمینه مهندسی شیمی است که تحت “رنسانس،” جهانی با فرایندهای جدید، تجهیزات و منابع تغییر به معنای واقعی کلمه هر روز. این پویا، منطقه مهم از مطالعه و پایه و اساس برخی از زمینه های پر سود ترین و جدایی ناپذیر از علم است. مقدمه ای بر مهندسی شیمی ارائه می دهد مروری جامع از مفهوم، اصول و برنامه های کاربردی مهندسی شیمی. آن را به دانش مهندسی شیمی مجزا است که باعث به وجود آمدن یک تکنولوژی منظوره و گسترده رشته مهندسی توضیح می دهد.

این کتاب به عنوان یک کانال بین تحصیلات دانشگاهی و در دنیای واقعی عمل مهندسی شیمی است. پاسخ آن بسیاری از دانش آموزان پرسش ها و مهندسان جوان اغلب بپرسید که عبارتند از: چگونه چیزی است که من در کلاس درس مورد مطالعه قرار که در محیط های صنعتی اعمال می شود؟ چه قدم نیاز دارید را به تبدیل شدن به یک مهندس شیمی حرفه ای؟ چه تنوع شغلی در رشته مهندسی شیمی و دانش مهندسی مورد نیاز است؟ چگونه است طراحی مهندسی شیمی در دنیای واقعی انجام می شود؟ ابزار کامپیوتر مهندسی شیمی و برنامه های کاربردی آن ها چیست؟ چشم انداز، حال و آینده چالش های مهندسی شیمی چیست؟ و به همین ترتیب.

همچنین اطلاعات استخدام های جدید مهندسی شیمی به اکسل نیاز دارید و عبور از مرحله مهندس تازه کار مهم زندگی حرفه ای خود فراهم می کند. انتظار می رود که این کتاب را به دانش آموزان درک و عملکرد در این زمینه و توسعه در سراسر جهان حرفه ای را بالا ببرد. این که آیا یک مهندس جدید کرایه و یا یک جانباز در این زمینه، این حجم باید، باید برای کتابخانه هر مهندس شیمی است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *