دانلود کتاب Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging – Principles, Algorithms, And Applications, 2014

Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging - Principles, Algorithms, And Applications, 2014

نام کتاب: Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging – Principles, Algorithms, And Applications

نویسنده: Victor C. Chen و Marco Martorella

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۴

کد ISBN کتاب: ۱۶۱۳۵۳۰۱۳۷, ۹۷۸۱۶۱۳۵۳۰۱۳۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۲۰

انتشارات: Scitech Publishing

Description About Book Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging – Principles, Algorithms, And Applications From Amazon


This book is based on the latest research on ISAR imaging of moving targets and non-cooperative target recognition (NCTR). It focuses on how to generate high-resolution ISAR images of targets of interest and how to deal with factors that affect the process. It also looks at extracting information from ISAR images and performing non-cooperative target recognition (NCTR) of moving targets.

Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging covers the more detailed image formation and auto-focusing algorithms as well as applications of these algorithms to real world ISAR imaging. It also includes MATLAB source codes for the simulation of radar scattering from moving targets, implementations of ISAR image formation, auto-focusing, and imaging time selection, and simulations of bi-static and multi-static ISAR imaging algorithms.

Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging provides readers with a working knowledge of the subject. Some key topics include: monostatic and bistatic RCS models for ISAR, point spread function and 2-D imaging, polarimetric ISAR, interferometry in ISAR, bandwidth extrapolation technique in ISAR, multi-window spectrum estimation, clean algorithm, effect of rotational motion on ISAR imaging, selection of optimal imaging timewindow, ISAR imaging in low SNR and in strong clutter, micro-Doppler features in ISAR, estimation of rotation in ISAR, multipath in ISAR, distortion analysis for bistatic ISAR, emulated bistatic ISAR, and multistatic ISAR.

درباره کتاب Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging – Principles, Algorithms, And Applications ترجمه شده از گوگل


این کتاب در آخرین پژوهش در تصویربرداری ایثار از اهداف در حال حرکت و به رسمیت شناختن هدف غیر تعاونی (NCTR) است. در این که چگونه برای تولید تصاویر ایثار با وضوح بالا از اهداف مورد نظر و چگونه به مقابله با عواملی که بر روند تاثیر متمرکز است. همچنین در استخراج اطلاعات از تصاویر ایثار و انجام به رسمیت شناختن هدف غیر تعاونی (NCTR) از اهداف در حال حرکت به نظر می رسد.

معکوس روزنه مصنوعی تصویربرداری رادار را پوشش می دهد دقیق تر الگوریتم تشکیل تصویر و فوکوس خودکار و همچنین برنامه های کاربردی از این الگوریتم ها به تصویربرداری ایثار جهان واقعی است. این همچنین شامل MATLAB کدهای منبع برای شبیه سازی پراکندگی رادار از اهداف در حال حرکت، پیاده سازی از شکل گیری تصویر ایثار، انتخاب زمان فوکوس خودکار، و تصویربرداری، و شبیه سازی دو استاتیک و الگوریتم تصویربرداری ایثار چند استاتیک می باشد.

معکوس مصنوعی رادار روزنه تصویربرداری آن خوانندگان را با دانش کار از موضوع دارد. بعضی از موضوعات کلیدی عبارتند از: مدلهای RCS monostatic و bistatic برای ایثار، نقطه گسترش عملکرد و تصویربرداری ۲-D، ایثار پلاریمتری، تداخل در ایثار، روش برون یابی پهنای باند در ایثار، برآورد طیف چند پنجره، الگوریتم تمیز، اثر حرکت دورانی در ایثار تصویربرداری، انتخاب timewindow تصویربرداری مطلوب، تصویربرداری ایثار در SNR کم و در درهم و برهمی قوی، میکرو داپلر ویژگی های در ایثار، برآورد چرخش در ایثار، چند در ایثار، تجزیه و تحلیل اعوجاج برای ایثار bistatic، شبیه سازی ایثار bistatic و ایثار multistatic.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *