دانلود کتاب Material Revolution – Sustainable And Multi-Purpose Materials For Design And Architecture, 2011

نام کتاب: Material Revolution – Sustainable And Multi-Purpose Materials For Design And Architecture

نویسنده: Sascha Peters

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۴۶۰۵۷۵۵, ۳۰۳۴۶۰۵۷۵۷, ۹۷۸۳۰۳۴۶۰۶۶۳۹, ۳۰۳۴۶۰۶۶۳X

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۴۰

انتشارات: Birkhäuser

Description About Book Material Revolution – Sustainable And Multi-Purpose Materials For Design And Architecture From Amazon


Since it is now clear that in the future many raw materials will only be available to us in limited quantities, scientists have for some time been conducting intensive research into possible alternatives. Sustainability is the order of the day and the magic word for a better future in politics and industry. Moreover, environmental consciousness and a penchant for thinking in terms of material cycles have caught on with consumers : the use of environmentally compatible materials and production methods is desired, even taken for granted by the client. Designers and architects thus have a special role and responsibility. For they are the ones who decide what materials will be used on their projects and thus wield enormous influence on the sustainability of our product world. At the same time, we are dealing with a flood of new materials, which calls for specialized knowledge of their properties, their possible use, and their handling. Materials Matter bridges the gap between research and industry on the one hand and designers and architects on the other by offering a systematic overview of the currently available sustainable materials and providing the reader with all the information he or she needs to assess a new material’s suitability and potential for a given project. Along the way, it examines natural and biodegradable materials, while also presenting materials with multifunctional properties and the potential for diminishing energy requirements.

درباره کتاب Material Revolution – Sustainable And Multi-Purpose Materials For Design And Architecture ترجمه شده از گوگل


از آنجا که اکنون روشن است که در آینده بسیاری از مواد خام در دسترس خواهد بود به ما در مقادیر محدود می شود، دانشمندان برای برخی از زمان انجام تحقیقات فشرده در جایگزین های ممکن بوده است. پایداری منظور از روز و کلمه سحر و جادو برای آینده ای بهتر در سیاست و صنعت است. علاوه بر این، آگاهی زیست محیطی و میل شدید برای فکر کردن در شرایط چرخه مواد در با مصرف کنندگان گرفتار کرده اند: استفاده از مواد سازگار با محیط زیست سازگار و روش های تولید مورد نظر است، حتی برای اعطا شده توسط مشتری گرفته شده است. طراحان و معماران در نتیجه، نقش و مسئولیت خاص دارند. برای آنها هستند که تصمیم می گیرید چه مواد خواهد شد بر روی پروژه های خود استفاده و در نتیجه تاثیر عظیمی در پایداری جهان محصول ما خوب بکار بردن است. در همان زمان، ما در برخورد با سیل از مواد جدید، که خواستار دانش تخصصی از خواص آنها، احتمال استفاده آنها، و دست زدن به خود. مواد ماده پل فاصله بین پژوهش و صنعت از یک سو و طراحان و معماران از سوی دیگر با ارائه یک دید کلی سیستماتیک از مواد پایدار در حال حاضر موجود و ارائه خواننده با تمام اطلاعات او نیاز دارد به ارزیابی مناسب بودن یک ماده جدید و پتانسیل برای یک پروژه داده شده. در طول راه، به بررسی مواد طبیعی و زیست تخریب پذیر، در حالی که مواد با خواص چند منظوره و بالقوه برای کاهش انرژی مورد نیاز همچنین ارائه.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *