دانلود کتاب Memory Drawing – Perceptual Training And Recall, 2013

نام کتاب: Memory Drawing – Perceptual Training And Recall

نویسنده: Darren Rousar

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۰۹۸۰۰۴۵۴۴۴, ۹۷۸۰۹۸۰۰۴۵۴۴۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۳۸

انتشارات: Velatura Press, Llc

Description About Book Memory Drawing – Perceptual Training And Recall From Amazon


If you think about it, all life drawing and painting is at some point being done from the artist’s memory, even if that memory is only a few seconds old. Every time the artist takes their eyes off of the model or scene and looks at their paper or canvas, their visual memory is involved. What if that artist’s visual memory was highly trained? That artist might need the model for a shorter period of time, or she might have a more productive time when the model is in pose. He might be better at painting all of the fleeting effects that nature throws at us when we are landscape painting en plein air.

Memory Drawing: Perceptual Training and Recall exists to guide you in doing just that. It will also help you improve your abilities to remember fleeting effects, seize essentials, and even enhance your imagination.

When you want to go beyond the book and make the most of every glance, check out the Memory Drawing course at AtelierRousar.com/MemoryDrawing!

درباره کتاب Memory Drawing – Perceptual Training And Recall ترجمه شده از گوگل


اگر شما در مورد آن فکر می کنم، در تمام زندگی طراحی و نقاشی است در برخی از نقطه از حافظه هنرمند انجام می شود، حتی اگر این حافظه فقط چند ثانیه قدیمی است. هر بار که چشم خود را هنرمند می کشد خاموش از مدل و یا صحنه و به نظر می رسد در کاغذ یا بوم خود، حافظه بصری خود را درگیر شده است. اگر حافظه بصری که هنرمند بسیار آموزش دیده بود؟ که هنرمند ممکن است مدل برای یک دوره کوتاه از زمان نیاز، و یا او ممکن است یک زمان سازنده تر زمانی که مدل در ژست است. او ممکن است بهتر است در نقاشی همه از اثرات زودگذر است که طبیعت به ما می اندازد زمانی که ما منظره نقاشی EN PLEIN AIR.

حافظه نشیمن: ادراکی آموزش و فراخوان وجود دارد تا شما را راهنمایی در انجام این کار. این نیز کمک به شما توانایی های خود را بهبود بخشد به خاطر داشته باشید اثرات زودگذر، به دست گرفتن ملزومات، و حتی افزایش قدرت تخیل خود را.

هنگامی که شما می خواهید به فراتر از کتاب بروید و بهترین استفاده را از هر نگاه، چک کردن البته حافظه نشیمن در AtelierRousar.com/MemoryDrawing!

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *