دانلود کتاب Messy Urbanism – Understanding The Other Cities Of Asia, 2016

نام کتاب: Messy Urbanism – Understanding The Other Cities Of Asia

نویسنده: Manish Chalana و Jeffrey Hou

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۸۸۸۲۰۸۳۳۰, ۹۷۸۹۸۸۸۲۰۸۳۳۳

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۳۶

انتشارات: Hong Kong University Press

Description About Book Messy Urbanism – Understanding The Other Cities Of Asia From Amazon


Seemingly messy and chaotic, the landscapes and urban life of cities in Asia possess an order and hierarchy which often challenge understanding and appreciation. With a cross-disciplinary group of authors, Messy Urbanism: Understanding the “Other” Cities of Asia examines a range of cases in Asia to explore the social and institutional politics of urban formality and the contexts in which this “messiness” emerges or is constructed. The book brings a distinct perspective to the broader patterns of informal urban orders and processes as well as their interplay with formalized systems and mechanisms. It also raises questions about the production of cities, cityscapes, and citizenship.

درباره کتاب Messy Urbanism – Understanding The Other Cities Of Asia ترجمه شده از گوگل


به ظاهر کثیف و پر هرج و مرج، مناظر و زندگی شهری از شهرستانها در آسیا دارای نظم و سلسله مراتب که اغلب درک و قدردانی به چالش بکشد. با یک گروه بین رشتهای از نویسندگان، کثیف شهرسازی: درک “دیگر” شهر آسیا به بررسی طیف وسیعی از موارد در آسیا برای کشف سیاست اجتماعی و نهادی تشریفات شهری و زمینه های که در آن این “messiness” ظهور و یا ساخته شده است . این کتاب به ارمغان می آورد یک چشم انداز متفاوت به الگوهای وسیع تری از سفارشات شهری رسمی و فرآیندهای و همچنین فعل و انفعال آنها با سیستم های رسمی و مکانیزم. همچنین پرسشهایی را در مورد تولید شهرستانها، مناظر شهری و شهروندی.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *