دانلود کتاب Office Lighting, 2005

نام کتاب: Office Lighting

نویسنده: Ruffles Paul

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۵

کد ISBN کتاب: ۱۹۰۳۲۸۷۵۲۹, ۹۷۸۱۹۰۳۲۸۷۵۲۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۷۸

انتشارات: Chartered Institution Of Building Services Engineers (Cibse)

Description About Book Office Lighting From Amazon


LG7 ‘Lighting of offices’ ۲۰۰۵ is a completely rewritten version of the 1993 guide. It incorporates all the relevant parts of LG3 and has new diagrams and photographs to provide better understanding and to show alternative lighting methods.

Below is an expanded description of each section written by the guide’s author Paul Ruffles:

۱٫ Introduction – guides the reader through the rest of the document. Click button on left to read the last prepublication draft.

۲٫ Design Process – a simple design philosophy that takes designers through the steps to confirm that all parties understand the implications of the lighting brief, that all information that may affect the lighting has been obtained, that the range of lighting options have been explored and that the most appropriate lighting option has been selected. Click button on left to read the last prepublication draft.

۳٫ Design brief and information – starts by setting out what parameters need to be established with the client to make a sound brief. Guidance is given for both offices being designed for a known occupant and for those being designed speculatively for an unknown future tenant. It goes on to look at the various parameters of the spaces that affect the lighting such as room surface reflectance, task types, moveable partitions, surface colours, other services and usage patterns

۴٫ Design options for electric lighting – this is the heart of the document and sets out the parameters for using task lighting, localised lighting, direct lighting, indirect lighting and a combination of direct and indirect. Each option has advantages and disadvantages as well as implications on the visual environment created and the affect on other building services. The section also looks at controls and energy use.

۵٫ Design options for daylighting – this sections goes through the use and control of daylight, including linking with electric lighting and limiting solar glare and reflections. The section also has extensive guidance on the selection and use of various forms of window screening both internal and external.

۶٫ Detailed room design information – this is a very important part of the guide as it gives hints and tips for lighting various individual rooms types such as board rooms, interview rooms, security rooms, circulation routes, etc. The latest illuminance level and glare rating for each task or area is also given.

درباره کتاب Office Lighting ترجمه شده از گوگل


، نورپردازی از دفاتر LG7 2005 یک نسخه به طور کامل بازنویسی از ۱۹۹۳ راهنما است. آن را شامل تمام قسمت های مربوط LG3 است نمودار و عکس های جدید به ارائه بهتر درک و برای نشان دادن روش روشنایی جایگزین و.

در زیر توضیحات گسترش هر بخش نوشته شده توسط نویسندهراهنمای پل دلخوری و عصبانیت است:

۱٫ مقدمه – راهنماهای خواننده از طریق بقیه از سند است. روی دکمه کلیک کنید در سمت چپ به خواندن آخرین پیش نویس پیش از چاپ.

۲٫ طراحی فرآیند – یک فلسفه طراحی ساده است که طول می کشد طراحان از طریق مراحل به تایید که همه احزاب درک مفاهیم مختصر روشنایی، که تمام اطلاعات که ممکن است نور را تحت تاثیر قرار داده است به دست آمده است، که طیف وسیعی از گزینه های روشنایی کشف شده و که بیش از همه گزینه نورپردازی مناسب انتخاب شده است. روی دکمه کلیک کنید در سمت چپ به خواندن آخرین پیش نویس پیش از چاپ.

۳٫ طراحی مختصر و اطلاعات – شروع می شود با تنظیم کردن پارامترهای نیاز به با مشتری را به یک کوتاهی صدا ایجاد شود. هدایت داده شده برای هر دو دفتر برای یک مستاجر شناخته شده و برای کسانی که نظری برای یک مستاجر آینده ناشناخته طراحی شده طراحی شده است. آن را به نگاه می رود در پارامترهای مختلف از فضاهای که نور را تحت تاثیر قرار مانند بازتاب سطح اتاق، نوع کار، پارتیشن ماسک مو، رنگ سطح، سایر خدمات و الگوهای استفاده

۴٫ گزینه های طراحی چراغ برق – این قلب سند و مجموعه از پارامترها برای استفاده از نور کار، روشنایی موضعی، نور مستقیم، نور غیر مستقیم و ترکیبی از مستقیم و غیر مستقیم است. هر گزینه دارای مزایا و معایب و همچنین مفاهیم در محیط بصری ایجاد شده و در سایر خدمات ساختمان تاثیر می گذارد. بخش نیز در کنترل و استفاده از انرژی به نظر می رسد.

۵٫ گزینه های طراحی برای روشنایی روز – این بخش می رود از طریق استفاده و کنترل نور روز، از جمله ارتباط با سیستم های روشنایی و محدود کردن تابش خیره کننده خورشیدی و بازتاب. بخش همچنین دارای هدایت گسترده در انتخاب و استفاده از اشکال مختلف نمایش پنجره هر دو داخلی و خارجی.

۶٫ اطلاعات دقیق طراحی اتاق – این یک بخش بسیار مهمی از راهنما به صورت آن را می دهد از نکات و راهنمایی برای روشنایی انواع اتاق های فردی از قبیل اتاق هیئت مدیره، اتاق مصاحبه، اتاق های امنیتی، مسیرهای گردش خون، و غیره آخرین سطح روشنایی و تابش خیره کننده امتیاز برای هر وظیفه و یا منطقه نیز داده شده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *