دانلود کتاب Organising Post-Disaster Reconstruction Processes – Housing Reconstruction After The Bam Earthquake, 2018

نام کتاب: Organising Post-Disaster Reconstruction Processes – Housing Reconstruction After The Bam Earthquake

نویسنده: Fatemeh Farnaz Arefian

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۷۰۹۱۰۹, ۹۷۸۳۳۱۹۷۰۹۱۱۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۷۹

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Organising Post-Disaster Reconstruction Processes – Housing Reconstruction After The Bam Earthquake From Amazon


Through a synthesis of a broader inter-disciplinary literature in the field of disaster studies, organisation theory and management, and an in-depth case study this book provides an analytical framework for organising post-disaster reconstruction programmes which aim to reduce future disaster risks and achieve other objectives. It explores the role of organisational design and management on approaching and achieving the objectives of the reconstruction programme in Iran after the 2003 Bam earthquake.

The housing reconstruction programme in Bam was a complex case, offering various learning opportunities to understand organising reconstruction processes especially in urban areas. The case study research explores how the urban housing reconstruction programme system was formed purposefully towards the delivery of the stated objectives and created an innovative housing process throughout the urban area. It identifies consistencies and inconsistencies among the influential organisational attributes of the programme delivery system formation. The system evolved through corrective adjustments (either formally or informally) during its implementation to reflect unfolding consequences of inconsistencies in initial formation and emerging contextual issues in the field.

درباره کتاب Organising Post-Disaster Reconstruction Processes – Housing Reconstruction After The Bam Earthquake ترجمه شده از گوگل


از طریق ترکیبی از ادبیات بین رشته گسترده تر در حوزه مطالعات فاجعه، تئوری سازمان و مدیریت، و مطالعه در عمق مورد این کتاب یک چارچوب تحلیلی برای سازماندهی برنامه های بازسازی پس از فاجعه که به هدف کاهش خطرات فاجعه آینده و فراهم می کند رسیدن به اهداف دیگر است. این نقش طراحی و مدیریت سازمانی بر نزدیک شدن و رسیدن به اهداف برنامه بازسازی در ایران پس از زلزله ۲۰۰۳ بم به بررسی.

این برنامه بازسازی مسکن در بم یک مورد پیچیده بود، ارائه فرصت های یادگیری مختلف درک فرآیندهای بازسازی سازماندهی به ویژه در مناطق شهری است. البته این کاوش مطالعات موردی که چگونه سیستم برنامه بازسازی مسکن شهری هدفمند به سمت تحویل به اهداف بیان شده تشکیل شد و یک روند مسکن نوآورانه ایجاد در سراسر منطقه شهری است. این شناسایی سازگاری ها و ناسازگاری و تناقض میان ویژگی های سازمانی با نفوذ از شکل گیری سیستم تحویل برنامه است. سیستم تکامل یافته از طریق تنظیمات اصلاحی (یا رسمی یا غیر رسمی) در طول اجرای آن به منعکس کننده آشکار عواقب ناسازگاری و تناقض در شکل گیری اولیه و در حال ظهور مسائل متنی در این زمینه.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *