دانلود کتاب Overlooking The Visual – Demystifying The Art Of Design, 2016

نام کتاب: Overlooking The Visual – Demystifying The Art Of Design

نویسنده: Kathryn Moore

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۱۵۳۰۸۶۹۴, ۹۷۸۰۴۱۵۳۰۸۷۰۰, ۹۷۸۰۲۰۳۱۶۷۶۵۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۷۳

انتشارات: Routledge

Description About Book Overlooking The Visual – Demystifying The Art Of Design From Amazon


Making tangible connections between theory and practice, ideas and form, this book encourages debate about the artistic, conceptual, and cultural significance of the way things look. What are the metaphysical concepts at the heart of design education, theory, and philosophy? Why do we assume that design is impossible to teach?

This book challenges the traditional foundations of perception and takes an imaginative, radical approach, setting itself apart from the traditions of analytical philosophy, evolutionary psychology, and phenomenology which underpin much of current design theory and discourse. The new definition of perception produces startling consequences for conceptions of language, intelligence, meaning, the senses, emotions and subjectivity. This is an innovative, fresh view on design and how we can improve it for both practitioners and students in the architecture and design fields as well as philosophers.

درباره کتاب Overlooking The Visual – Demystifying The Art Of Design ترجمه شده از گوگل


ایجاد ارتباطات ملموس بین تئوری و عمل، ایده ها و شکل، این کتاب را تشویق می کند بحث در مورد اهمیت هنری، مفهومی و فرهنگی از راه همه چیز نگاه. مفاهیم متافیزیکی در قلب آموزش و پرورش طراحی، نظریه و فلسفه چیست؟ چرا فرض کنیم که طراحی برای آموزش غیر ممکن است؟

این کتاب به چالش می کشد پایه های سنتی از ادراک و طول می کشد تخیلی، رویکرد رادیکال، تنظیم خود را جدا از سنت فلسفه تحلیلی، روانشناسی تکاملی، و پدیدارشناسی که بسیاری از نظریه طراحی در حال حاضر و گفتمان را پی ریزی. تعریف جدید از ادراک تولید عواقب شگفت انگیز برای مفاهیم زبان، هوش، معنا، حواس، احساسات و ذهنیت. این نوآوری، دید تازه در طراحی و چگونه ما می توانیم آن را برای هر دو کارکنان و دانش آموزان در معماری و زمینه های طراحی و همچنین فلاسفه بهبود است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *