دانلود کتاب Paris Changing – Revisiting Eugene Atget’S Paris, 2007

نام کتاب: Paris Changing – Revisiting Eugene Atget’S Paris

نویسنده: Eugène Atget و Eugène Atget و Christopher Rauschenberg و Alison Devine Nordström و Christopher Rauschenberg و Eugène Atget و Rosamond Bernier و Clark Worswick

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۶۸۹۸۶۸۰۷, ۱۵۶۸۹۸۶۸۰۷

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۹۲

انتشارات: Princeton Architectural Press

Description About Book Paris Changing – Revisiting Eugene Atget’S Paris From Amazon


“Between 1888 and 1927 Eugene Atget carefully photographed Paris and its environs, capturing in thousands of photographs the city’s parks, streets, and buildings as well as its diverse inhabitants. His images preserved the vanishing architecture of the ancien regime as Paris grew into a modern capital and established Atget as one of the twentieth century’s greatest and most revered photographers.” “In the late 1990s Christopher Rauschenberg revisited and rephotographed many of Atget’s original locations. Paris Changing features seventy-six pairs of images, beautifully reproduced in duotone. By meticulously replicating the emotional as well as aesthetic qualities of Atget’s images, Rauschenberg vividly captures both the changes the city has undergone and its enduring beauty. His work is both an homage to his predecessor and an artistic study of Paris in its own right.” “Each site is indicated on a map of the city, inviting readers to follow in the steps of Atget and Rauschenberg. Essays by Clark Worswick and Alison Nordstrom give insight into Atget’s life and situate Rauschenberg’s work in the context of other rephotography projects. The book concludes with an epilogue by the well-known art انتشاراتRosamond Bernier and a portfolio of Atget-inspired images of contemporary Paris by Rauschenberg.”–Jacket. Read more…
Abstract: “Between 1888 and 1927 Eugene Atget carefully photographed Paris and its environs, capturing in thousands of photographs the city’s parks, streets, and buildings as well as its diverse inhabitants. His images preserved the vanishing architecture of the ancien regime as Paris grew into a modern capital and established Atget as one of the twentieth century’s greatest and most revered photographers.” “In the late 1990s Christopher Rauschenberg revisited and rephotographed many of Atget’s original locations. Paris Changing features seventy-six pairs of images, beautifully reproduced in duotone. By meticulously replicating the emotional as well as aesthetic qualities of Atget’s images, Rauschenberg vividly captures both the changes the city has undergone and its enduring beauty. His work is both an homage to his predecessor and an artistic study of Paris in its own right.” “Each site is indicated on a map of the city, inviting readers to follow in the steps of Atget and Rauschenberg. Essays by Clark Worswick and Alison Nordstrom give insight into Atget’s life and situate Rauschenberg’s work in the context of other rephotography projects. The book concludes with an epilogue by the well-known art انتشاراتRosamond Bernier and a portfolio of Atget-inspired images of contemporary Paris by Rauschenberg.”–Jacket

درباره کتاب Paris Changing – Revisiting Eugene Atget’S Paris ترجمه شده از گوگل


“بین ۱۸۸۸ و ۱۹۲۷ اوژن آتژه دقت عکس پاریس و حومه آن، گرفتن در هزاران عکس پارک ها، خیابان ها، و ساختمان های در شهرستان و همچنین ساکنان متنوع آن است. عکس های او حفظ معماری محو رژیم باستان به عنوان پاریس به یک اداره مدرن رشد سرمایه و Atget عنوان یکی از بزرگترین و عکاسان ترین احترام قرن بیستم تاسیس شده است. ” “در اواخر ۱۹۹۰s کریستوفر روشنبرگ بازبینی و بسیاری از مکان های اصلی Atget است rephotographed. پاریس تغییر ویژگی های هفتاد و شش جفت از تصاویر، زیبایی در Duotone ارائه تکثیر شده با دقت تکرار عاطفی و همچنین کیفیت کتابزیبایی از تصاویر Atget است، روشنبرگ وضوح قطاری هر دو تغییر در شهرستان قرار گرفته است و زیبایی پایدار آن است. کار او هر دو ادای احترام به سلف خود و مطالعه هنری پاریس در حق خود است. ” “هر سایت در یک نقشه از شهرستان نشان داد، خوانندگان دعوت به دنبال در مراحل Atget و روشنبرگ. مقالات نوشته شده توسط کلارک Worswick و آلیسون Nordstrom در بینش را به زندگی Atget و گذاردن کار روشنبرگ در زمینه از دیگر پروژه های rephotography. این کتاب نتیجه گیری با یک خاتمه توسط ناشر هنر شناخته شده Rosamond Bernier و مجموعه ای از تصاویر Atget الهام گرفته از پاریس معاصر روشنبرگ “- ژاکت. ادامه مطلب …
چکیده: “بین ۱۸۸۸ و ۱۹۲۷ اوژن آتژه دقت عکس پاریس و حومه آن، گرفتن در هزاران عکس پارک ها، خیابان ها، و ساختمان های در شهرستان و همچنین ساکنان متنوع آن تصاویر خود را حفظ معماری محو رژیم باستان به عنوان پاریس به رشد داشته است. سرمایه مدرن و Atget عنوان یکی از بزرگترین و عکاسان ترین احترام قرن بیستم تاسیس شده است. ” “در اواخر ۱۹۹۰s کریستوفر روشنبرگ بازبینی و بسیاری از مکان های اصلی Atget است rephotographed. پاریس تغییر ویژگی های هفتاد و شش جفت از تصاویر، زیبایی در Duotone ارائه تکثیر شده با دقت تکرار عاطفی و همچنین کیفیت کتابزیبایی از تصاویر Atget است، روشنبرگ وضوح قطاری هر دو تغییر در شهرستان قرار گرفته است و زیبایی پایدار آن است. کار او هر دو ادای احترام به سلف خود و مطالعه هنری پاریس در حق خود است. ” “هر سایت در یک نقشه از شهرستان نشان داد، خوانندگان دعوت به دنبال در مراحل Atget و روشنبرگ. مقالات نوشته شده توسط کلارک Worswick و آلیسون Nordstrom در بینش را به زندگی Atget و گذاردن کار روشنبرگ در زمینه از دیگر پروژه های rephotography. این کتاب نتیجه گیری با یک خاتمه توسط ناشر هنر شناخته شده Rosamond Bernier و مجموعه ای از تصاویر Atget الهام گرفته از پاریس معاصر روشنبرگ “- ژاکت

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *