دانلود کتاب Planning Sustainable Cities – Global Report On Human Settlements 2009, 2009

نام کتاب: Planning Sustainable Cities – Global Report On Human Settlements 2009

نویسنده: Un-Habitat

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۴۴۰۷۸۹۹۸, ۹۷۸۱۸۴۴۰۷۸۹۸۱, ۹۷۸۹۲۱۱۳۱۹۲۹۳, ۹۷۸۹۲۱۱۳۲۱۶۲۳, ۹۷۸۹۲۱۱۳۲۱۶۳۰, ۱۸۴۴۰۷۸۹۹X

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۳۶

انتشارات: Routledge

Description About Book Planning Sustainable Cities – Global Report On Human Settlements 2009 From Amazon


Current urban planning systems are not equipped to deal with the major urban challenges of the twenty-first century, including effects of climate change, resource depletion and economic instability, plus continued rapid urbanization with its negative consequences such as poverty, slums and urban informality. These planning systems have also, to a large extent, failed to meaningfully involve and accommodate the ways of life of communities and other stakeholders in the planning of urban areas, thus contributing to the problems of spatial marginalization and exclusion. It is clear that urban planning needs to be reconsidered and revitalized for a sustainable urban future.

Planning Sustainable Cities reviews the major challenges currently facing cities and towns all over the world, the emergence and spread of modern urban planning and the effectiveness of current approaches. More importantly, it identifies innovative urban planning approaches and practices that are more responsive to current and future challenges of urbanization. The Global Report on Human Settlements is the most authoritative and up-to-date global assessment of human settlements conditions and trends. It is an essential reference for researchers, academics, public authorities and civil society organizations all over the world. Preceding issues of the report have addressed such topics as Cities in a Globalizing World, The Challenge of Slums, Financing Urban Shelter and Enhancing Urban Safety and Security.

درباره کتاب Planning Sustainable Cities – Global Report On Human Settlements 2009 ترجمه شده از گوگل


سیستم های برنامه ریزی شهری کنونی با چالش های عمده شهری در قرن بیست و یکم، از جمله اثرات تغییر آب و هوا، کاهش منابع و بی ثباتی اقتصادی به معامله مجهز نیست، به علاوه گسترش سریع شهرنشینی با عواقب منفی آن مانند فقر، محله های فقیرنشین و غیررسمی شهری ادامه داد. این سیستم های برنامه ریزی نیز، تا حد زیادی، موفق به معنی درگیر و جای روش های زندگی جوامع و سایر ذینفعان در برنامه ریزی مناطق شهری، در نتیجه به مشکلات حاشیه راندن فضایی و محرومیت کمک می کنند. روشن است که نیازهای برنامه ریزی شهری به تجدید نظر شود و احیا برای یک آینده پایدار شهری است.

برنامه ریزی شهرهای پایدار بررسی چالش های عمده ای در حال حاضر شهرستانها و شهرهای کوچک در سراسر جهان، ظهور و گسترش برنامه ریزی شهری مدرن و اثر بخشی روش های فعلی روبرو هستند. از همه مهمتر، آن را شناسایی روش های نوآورانه برنامه ریزی شهری و روش ها است که بیشتر پاسخگو به چالش های فعلی و آینده شهرنشینی است. گزارش جهانی اسکان بشر ترین و معتبر تا به تاریخ ارزیابی جهانی از شرایط اسکان انسانی و روند است. این مرجع ضروری برای محققان، دانشگاهیان، مقامات دولتی و سازمان های جامعه مدنی در سراسر جهان است. مسائل قبل از گزارش موضوعاتی مانند شهر در دهکده جهانی، چالش زاغه، پناهگاه تامین مالی شهری و افزایش ایمنی شهری و امنیت پرداخته اند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *