دانلود کتاب Plant Physiology

Plant Physiology

نام کتاب: Plant Physiology

نویسنده: Maria Duca

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۲۱

انتشارات: Springer

 

Description About Book Plant Physiology From Amazon


This book covers all aspects of plant physiology: plant cell physiology, water regime of plants, photosynthesis, mineral nutrition, plant respiration, plant growth and development, movements in plants, signal perception and transduction etc. It focuses on the fundamental principles of plant physiology and biochemistry from the molecular level to whole plants, on the mechanisms of plant-environment interactions. The book is intended for students (biologists, physiologists, biochemists, biophysicists, ecologists, geneticists), teachers and researchers. Particular emphasis is given to recent research advances made on national and international levels, as well as to personal experimental results of the author that are relevant for a deeper understanding of processes and for practical implementation of gained knowledge. An essential amount of illustrative material (graphics, images, schemes, illustrations) completes the text and supplies additional information in an accessible manner. At the end of each chapter, glossary and evaluation tests are presented.

 

درباره کتاب Plant Physiology – ترجمه شده از گوگل


این کتاب تمام جنبه های فیزیولوژی گیاهی را پوشش می دهد: فیزیولوژی سلول گیاهی، رژیم آبی گیاهان، فتوسنتز، تغذیه معدنی، تنفس گیاه، رشد و نمو گیاهان، حرکات در گیاهان، درک سیگنال و انتقال و غیره. این کتاب بر اصول اساسی گیاه تمرکز دارد. فیزیولوژی و بیوشیمی از سطح مولکولی تا گیاهان کامل، در مورد مکانیسم‌های برهمکنش‌های گیاه و محیط این کتاب برای دانش آموزان (زیست شناسان، فیزیولوژیست ها، بیوشیمیست ها، بیوفیزیکدانان، بوم شناسان، متخصصان ژنتیک)، معلمان و محققان در نظر گرفته شده است. تاکید ویژه بر پیشرفت‌های تحقیقاتی اخیر انجام شده در سطوح ملی و بین‌المللی، و همچنین نتایج تجربی شخصی نویسندهکه برای درک عمیق‌تر فرآیندها و اجرای عملی دانش به دست آمده مرتبط است، داده می‌شود. مقدار اساسی مواد گویا (گرافیک، تصاویر، طرح‌ها، تصاویر) متن را کامل می‌کند و اطلاعات اضافی را به شیوه‌ای در دسترس ارائه می‌کند. در پایان هر فصل، واژه نامه و آزمون های ارزشیابی ارائه شده است.

 

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله