دانلود کتاب Plasmid Biopharmaceuticals – Basics, Applications, And Manufacturing, 2011

نام کتاب: Plasmid Biopharmaceuticals – Basics, Applications, And Manufacturing

نویسنده: Duarte Miguel F. Prazeres

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۲۳۲۹۲۷, ۹۷۸۰۴۷۰۹۳۹۹۱۸

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۹۳

انتشارات:

Description About Book Plasmid Biopharmaceuticals – Basics, Applications, And Manufacturing From Amazon


The book addresses the basics, applications, and manufacturing of plasmid biopharmaceuticals. The survey of the most relevant characteristics of plasmids provides the basics for designing plasmid products (applications) and processes (manufacturing). Key features that the authors include in the book are: i) consistency and clear line of direction, ii) an extensive use of cross-referencing between the individual chapters, iii) a rational integration of chapters, iv) appellative figures, tables and schemes, and v) an updated, but selected choice of references, with a focus on key papers.Content:
Chapter 1 Historical Perspective (pages 1–۳۴):
Chapter 2 Gene Transfer with Plasmid Biopharmaceuticals (pages 35–۶۸):
Chapter 3 Product and Process Development (pages 69–۸۴):
Chapter 4 Structure (pages 85–۱۲۸):
Chapter 5 Analytical Characterization (pages 129–۱۶۵):
Chapter 6 Delivery (pages 167–۲۱۰):
Chapter 7 Ethical and Safety Issues (pages 211–۲۴۲):
Chapter 8 Human and Veterinary Markets (pages 243–۲۷۱):
Chapter 9 Human Case Studies: Pandemic Influenza and Critical Limb Ischemia (pages 273–۳۰۰):
Chapter 10 Veterinary Case Studies: West Nile, Infectious Hematopoietic Necrosis, and Melanoma (pages 301–۳۲۵):
Chapter 11 Good Manufacturing Practice and Validation (pages 327–۳۵۵):
Chapter 12 Product Specifications and کیفیت کتاب Control (pages 357–۳۹۰):
Chapter 13 Cell Culture (pages 391–۴۱۴):
Chapter 14 An Overview of Downstream Processing (pages 415–۴۲۵):
Chapter 15 Primary Isolation (pages 427–۴۵۳):
Chapter 16 Intermediate Recovery (pages 455–۴۹۵):
Chapter 17 Final Purification (pages 497–۵۴۲):
Chapter 18 Process Synthesis (pages 543–۵۶۲):
Chapter 19 Concluding Remarks and Outlook (pages 563–۵۷۸):

درباره کتاب Plasmid Biopharmaceuticals – Basics, Applications, And Manufacturing ترجمه شده از گوگل


در این کتاب اصول اولیه، برنامه های کاربردی، و ساخت از biopharmaceuticals پلاسمید. در این نظر سنجی از مهمترین ویژگی های مرتبط از پلاسمیدها اصول اولیه برای محصولات طراحی پلاسمید (برنامه های کاربردی) و فرایندهای (تولید) فراهم می کند. ویژگی های کلیدی که نویسندهرا در کتاب عبارتند از: الف) سازگاری و خط روشن از جهت، ب) استفاده گسترده از ارجاعات متقابل بین فصل فردی، ج) ادغام منطقی فصل، د) چهره های اسمی، جداول و طرح های و v) به روز شده، اما انتخاب از منابع انتخاب شده، با تمرکز بر papers.Content کلیدی:
فصل ۱ تاریخی چشم انداز (صفحات ۱-۳۴):
فصل ۲ انتقال ژن با پلاسمید بلجس (صفحات ۳۵-۶۸):
توسعه فصل ۳ محصول و فرایند (صفحات ۶۹-۸۴):
فصل ۴ ساختار (صفحات ۸۵-۱۲۸):
فصل ۵ تحلیلی خواص (صفحات ۱۲۹-۱۶۵):
فصل ۶ تحویل (صفحات ۱۶۷-۲۱۰):
فصل ۷ اخلاقی و مسائل ایمنی (صفحات ۲۱۱-۲۴۲):
فصل ۸ بشر و بازارهای دامپزشکی (صفحات ۲۴۳-۲۷۱):
فصل ۹ بشر مطالعات موردی: آنفلوانزای همه گیر و انتقادی اندام ایسکمی (صفحات ۲۷۳-۳۰۰):
فصل ۱۰ دامپزشکی مطالعات موردی: غرب رود نیل، عفونی خونساز نکروز، و ملانوم (صفحات ۳۰۱-۳۲۵):
فصل ۱۱ Good Manufacturing Practice در و اعتبار سنجی (صفحات ۳۲۷-۳۵۵):
فصل ۱۲ مشخصات محصول و کنترل کیفیت کتاب(صفحات ۳۵۷-۳۹۰):
فصل ۱۳ کشت سلولی (صفحات ۳۹۱-۴۱۴):
فصل ۱۴ بررسی اجمالی از پردازش پایین دست (صفحات ۴۱۵-۴۲۵):
فصل ۱۵ جداسازی اولیه (صفحات ۴۲۷-۴۵۳):
فصل ۱۶ بازیابی متوسط ​​(صفحات ۴۵۵-۴۹۵):
فصل ۱۷ نهایی پالایش (صفحات ۴۹۷-۵۴۲):
فصل ۱۸ فرایند سنتز (صفحات ۵۴۳-۵۶۲):
فصل ۱۹ انعقاد سخنان و چشم انداز (صفحات ۵۶۳-۵۷۸):

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *