دانلود کتاب Post-Traumatic Urbanism – Architectural Design, 2010

نام کتاب: Post-Traumatic Urbanism – Architectural Design

نویسنده: Adrian Lahoud و Charles Rice و Anthony Burke

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۰

کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۷۴۴۹۸۷, ۹۷۸۰۴۷۰۷۴۴۹۸۷

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۳۶

انتشارات: Wiley

Description About Book Post-Traumatic Urbanism – Architectural Design From Amazon


Architectural Design Vol 80, No 5 September/October 2010Profile No 207 Post-Traumatic UrbanismGuest-edited by Adrian Lahoud, Charles Rice and Anthony Burke Urban trauma describes a condition where conflict or catastrophe has disrupted and damaged not only the physical environment and infrastructure of a city, but also the social and cultural networks. Cities experiencing trauma dominate the daily news. Images of blasted buildings, or events such as Hurricane Katrina exemplify the sense of ‘immediate impact’. But how is this trauma to be understood in its aftermath, and in urban terms? What is the response of the discipline to the post-traumatic condition? On the one hand, one can try to restore and recover everything that has passed, or otherwise see the post-traumatic city as a resilient space poised on the cusp of new potentialities. While repair and reconstruction are automatic reflexes, the knowledge and practices of the disciplines need to be imbued with a deeper understanding of the effect of trauma on cities and their contingent realities. This issue will pursue this latter approach, using examples of post-traumatic urban conditions to rethink the agency of architecture and urbanism in the contemporary world. Post-traumatic urbanism demands of architects the mobilisation of skills, criticality and creativity in contexts in which they are not familiar. The post-traumatic is no longer the exception; it is the global condition. Contributors include:Andrew BenjaminOle BoumanTony ChakarMark FisherChristopher HightBrian MassumiTodd ReiszEyal WeizmanSlavoj Zizek Counterpoint critics:Jayne Merkel Craig Whitaker Encompasses:Urban conflictReconstructionInfrastructureDevelopmentClimate changePublic relations

درباره کتاب Post-Traumatic Urbanism – Architectural Design ترجمه شده از گوگل


طراحی معماری طراحی جلد ۸۰، شماره ۵ سپتامبر / اکتبر ۲۰۱۰Profile 207 پس از ضربه UrbanismGuest ویرایش توسط Adrian لحود، چارلز برنج و آنتونی برک شهری آسیب روحی و روانی شرایط که در آن مناقشات یا فاجعه را مختل کرده است و آسیب دیده نه تنها محیط فیزیکی و زیرساخت یک توصیف شهرستان، بلکه شبکه های اجتماعی و فرهنگی است. شهرستانها تجربه تروما تسلط بر اخبار روزانه. تصاویر ساختمان ها لعنتی، یا رخدادهایی از قبیل طوفان کاترینا حس، تاثیر فوری، نمونه نشان. اما چگونه این ضربه به در حوادث پس از آن درک شود، و از نظر شهری؟ پاسخ این رشته به شرایط پس از سانحه چیست؟ از یک طرف، می توان تلاش برای بازگرداندن و بازیابی هر آنچه را که گذشته است، و یا در غیر این صورت پس از سانحه شهرستان به عنوان یک فضای انعطاف پذیر آماده در آستانه امکانات جدید را ببینید. در حالی که تعمیر و بازسازی رفلکس اتوماتیک هستند، دانش و شیوه های رشته باید با درک عمیق تر از اثر تروما در شهرستانها و واقعیت مشروط خود آغشته شود. این موضوع این رویکرد دوم را دنبال کنند، با استفاده از نمونه شرایط پس از سانحه شهری به تجدید نظر در آژانس معماری و شهرسازی در جهان معاصر است. شهرسازی پس از سانحه خواسته از معماران بسیج از مهارت ها، حساسیت و خلاقیت در زمینه های که در آن آشنا نیست. پس از پس از سانحه است که دیگر به جز؛ آن شرایط جهانی است. کانون عبارتند از: اندرو BenjaminOle BoumanTony ChakarMark FisherChristopher HightBrian MassumiTodd ReiszEyal WeizmanSlavoj ژیژک منتقدان مخالف: جین مرکل کریگ ویتاکر شامل: روابط شهری conflictReconstructionInfrastructureDevelopmentClimate changePublic

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *