دانلود کتاب Power Plant Construction Management – A Survival Guide, 2nd ed, 2015

نام کتاب: Power Plant Construction Management – A Survival Guide

نویسنده: Hessler Peter G

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۹۳۷۰۳۳۷۰, ۱۵۹۳۷۰۳۳۷۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۹۷, ۲۴

انتشارات: Pennwell Corporation

Description About Book Power Plant Construction Management – A Survival Guide From Amazon


Preplanning to planning — Bidding — Preparing the numbers — More on planning the process — Terms and conditions — Risk management — Setting up the job site — Ensuring quality — Safety — Managing the financials — Managing the site activities and cost control — Information for decision making — Technology and the field — Appendixes: A. Owner’s construction estimate checklist — B. Contractor’s construction estimate checklist — C. Contract responsibilities matrix — D. Job-site visit information sheet — E. Business controls checklist.

درباره کتاب Power Plant Construction Management – A Survival Guide ترجمه شده از گوگل


Preplanning برنامه ریزی – مناقصه – آماده سازی اعداد – بیشتر در برنامه ریزی فرآیند – شرایط و ضوابط – مدیریت ریسک – راه اندازی سایت کار – با کیفیت کتاباطمینان – ایمنی – مدیریت مالی – مدیریت سایت فعالیت و کنترل هزینه – اطلاعات برای تصمیم گیری – فناوری و زمینه – ضمایم: A. چک لیست برآورد ساخت و ساز مالک – چک لیست برآورد ساخت و ساز پیمانکار B. است – C. قرارداد مسئولیت ماتریس – D. کار سایت بازدید برگه اطلاعات – کنترل E. کسب و کار چک لیست.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *