دانلود کتاب Power System Relaying, 4Th Edition, 4th ed, 2014

Power System Relaying, 4Th Edition, 4th ed, 2014

نام کتاب: Power System Relaying, 4Th Edition

نویسنده: Stanley H. Horowitz و Arun G. Phadke و James K. Niemira

ویرایش: ۴

سال انتشار: ۲۰۱۴

کد ISBN کتاب: ۱۱۱۸۶۶۲۰۰۸, ۹۷۸۱۱۱۸۶۶۲۰۰۷

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۹۸

انتشارات: John Wiley & Sons

Description About Book Power System Relaying, 4Th Edition From Amazon


With emphasis on power system protection from the network operator perspective, this classic textbook explains the fundamentals of relaying and power system phenomena including stability, protection and reliability. The fourth edition brings coverage up-to-date with important advancements in protective relaying due to significant changes in the conventional electric power system that will integrate renewable forms of energy and, in some countries, adoption of the Smart Grid initiative.

New features of the Fourth Edition include:
an entirely new chapter on protection considerations for renewable energy sources, looking at grid interconnection techniques, codes, protection considerations and practices. new concepts in power system protection such as Wide Area Measurement Systems (WAMS) and system integrity protection (SIPS) -how to use WAMS for protection, and SIPS and control with WAMS. phasor measurement units (PMU), transmission line current differential, high voltage dead tank circuit breakers, and relays for multi-terminal lines. revisions to the Bus Protection Guide IEEE C37.234 (2009) and to the sections on additional protective requirements and restoration.
Used by universities and industry courses throughout the world, Power System Relaying is an essential text for graduate students in electric power engineering and a reference for practising relay and protection engineers who want to be kept up to date with the latest advances in the industry.

درباره کتاب Power System Relaying, 4Th Edition ترجمه شده از گوگل


با تاکید بر حفاظت از سیستم قدرت از منظر اپراتور شبکه، این کتاب درسی کلاسیک اصول حفاظت و رله سیستم قدرت پدیده از جمله ثبات، حفاظت و قابلیت اطمینان را توضیح می دهد. چهارمین نسخه ارمغان می آورد پوشش تا به روز با پیشرفت مهم در رله های حفاظتی با توجه به تغییرات قابل توجهی در سیستم قدرت الکتریکی معمولی است که اشکال تجدید پذیر انرژی یکپارچه سازی و، در برخی از کشورها، تصویب طرح شبکه هوشمند.

ویژگی های جدید از نسخه چهارم عبارتند از:
یک فصل کاملا جدید بر روی ملاحظات حفاظت از منابع انرژی تجدید پذیر، به دنبال در تکنیک های اتصال شبکه، کدهای، ملاحظات حفاظت و شیوه های. مفاهیم جدید در حفاظت از سیستم قدرت مانند اندازه گیری سیستم های گسترده (WAMS) و حفاظت از یکپارچگی سیستم (SIPS) نحوه استفاده از WAMS برای حفاظت از، و جرعه و کنترل با WAMS. واحد های اندازه گیری فازور (PMU)، خط انتقال دیفرانسیل جریان، ولتاژ بالا مخزن مرده قطع کننده مدار، و رله ها برای خطوط چند ترمینال. تجدید نظر به اتوبوس حفاظت راهنمای IEEE C37.234 (2009) و به بخش های مورد نیاز در محافظ اضافی و مرمت.
مورد استفاده توسط دانشگاهها و دوره های صنعت در سراسر جهان، سیستم های قدرت رله یک متن ضروری برای دانشجویان فارغ التحصیل در رشته مهندسی برق و یک مرجع برای تمرین رله و حفاظت مهندسان که می خواهند با آخرین پیشرفت ها در صنعت به روز نگه داشته شود است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

نظرات

- 2 نظر:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *