دانلود کتاب Radar For Indoor Monitoring – Detection, Classification, And Assessment, 2018

نام کتاب: Radar For Indoor Monitoring – Detection, Classification, And Assessment

نویسنده: Amin Moeness G

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۷۴۶۰۹۶, ۹۷۸۱۱۳۸۷۴۶۰۹۱, ۹۷۸۱۴۹۸۷۸۱۹۸۵, ۱۴۹۸۷۸۱۹۸۵

فرمت: EPUB

تعداد صفحه: ۴۰۴

انتشارات: CRC Press

Description About Book Radar For Indoor Monitoring – Detection, Classification, And Assessment From Amazon


This book aims to capture recent advances and breakthroughs in in-home radar monitoring of human motions and activities. It addresses three key attributes of radar for in-door human monitoring, namely: motion classification including fall, detection of vital signs, and categorization of human gait for risk assessment and progression of physical impairments and disabilities. It explores recent developments in radar technology for human monitoring inside homes and residences. The reader will learn enhanced detection and classification techniques of radar signals associated with human micro- and macro-motions. Furthermore, the book includes examples using real data collected from healthy individuals, patients, and retirement communities based on the subject Doppler and range information, and using different single and multi-antenna radar system configurations. Results are also presented using modeled data based on biomechanics and kinematics. Indoor monitoring is further demonstrated using alternative technologies of infrared sensors and RF signals of opportunities.

درباره کتاب Radar For Indoor Monitoring – Detection, Classification, And Assessment ترجمه شده از گوگل


این اهداف کتاب را به تصرف پیشرفت های اخیر و پیشرفت در در خانه نظارت رادار از حرکات و فعالیت های انسانی. این به سه ویژگی های کلیدی از رادار برای در درب نظارت انسان، عبارتند از: طبقه بندی حرکت از جمله سقوط، تشخیص علائم حیاتی، و طبقه بندی راه رفتن انسان برای ارزیابی ریسک و پیشرفت اختلالات فیزیکی و معلول است. این بررسی تحولات اخیر در فن آوری رادار برای نظارت بشر در داخل خانه ها و منازل مسکونی. خواننده تشخیص و طبقه بندی تکنیک های پیشرفته از سیگنال های رادار مرتبط با میکرو بشر و کلان حرکات یاد بگیرند. علاوه بر این، این کتاب شامل نمونه با استفاده از داده های واقعی جمع آوری شده از افراد سالم، بیماران و جوامع بازنشستگی بر اساس داپلر موضوع و محدوده اطلاعات، و با استفاده از تنظیمات مختلف تک و چند آنتن سیستم رادار. نتایج نیز با استفاده از داده های مدل شده بر اساس بیومکانیک و حرکت شناسی ارائه شده است. نظارت بر محیط داخلی است که بیشتر با استفاده از فن آوری های جایگزین از سنسورهای مادون قرمز و سیگنال های RF از فرصت نشان داده است.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *