دانلود کتاب Regional Development And Spatial Planning In An Enlarged European Union, 2006

نام کتاب: Regional Development And Spatial Planning In An Enlarged European Union

نویسنده: Neil Adams و Jeremy Alden و Neil Harris

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۷۵۴۶۴۷۱۴۰, ۰۷۵۴۶۴۷۱۴۵

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۹۸

انتشارات: Ashgate Publishing

Description About Book Regional Development And Spatial Planning In An Enlarged European Union From Amazon


The European Union expanded its membership in 2004 to include a number of new countries, including those forming part of the former Soviet Union. This expansion has had significant consequences for both pre-existing and new members of the European Union. New member states are assimilating into a new institutional and policy framework, while the changing geography of Europe provides a different context for policy development in pre-2004 member states. One of the more important fields in which these changes will have an impact is in regional development. The admission of the new countries changes patterns of economic and social disparities across the territory of the European Union, which in turn demands that existing approaches to regional development are reconsidered. An approach which has proved to be one of the most innovative is spatial planning. This book brings together a team of academics and policy makers from across the new Europe who are involved in regional development and spatial planning, providing insights into different approaches and a valuable opportunity to compare experiences across European borders.

درباره کتاب Regional Development And Spatial Planning In An Enlarged European Union ترجمه شده از گوگل


اتحادیه اروپا عضویت در آن در سال ۲۰۰۴ گسترش یافت و تعدادی از کشورهای جدید، از جمله کسانی که بخشی تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سابق است. این گسترش برای حال عواقب قابل توجهی هر دو از قبل موجود اعضای جدید اتحادیه اروپا و. کشورهای عضو جدید به جذب را به یک چارچوب نهادی و سیاست جدید، در حالی که تغییر جغرافیای اروپا زمینه های مختلف برای توسعه سیاست در پیش ۲۰۰۴ کشورهای عضو فراهم می کند. یکی از زمینه های مهم تر که در آن این تغییرات تاثیر داشته در توسعه منطقه ای است. پذیرش از کشورهای جدید تغییر الگوهای نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در سراسر قلمرو اتحادیه اروپا، که در خواسته به نوبه خود که روش های موجود برای توسعه منطقه تجدید می شود. یک روش که ثابت شده است که یکی از مهمترین و نوآورانه برنامه ریزی فضایی است. این کتاب با هم به ارمغان می آورد یک تیم از دانشگاهیان و سیاست گذاران از سراسر اروپا جدید که در توسعه منطقه ای و برنامه ریزی فضایی درگیر، ارائه دیدگاه های خود را از روش های مختلف و یک فرصت ارزشمند برای مقایسه تجارب در سراسر مرزهای اروپا است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *