دانلود کتاب Renewing Middle School Facilities, 2020

نام کتاب: Renewing Middle School Facilities

نویسنده: Maria Fianchini

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۱۹۶۲۸۸, ۹۷۸۳۰۳۰۱۹۶۲۹۵

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۵۰

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Renewing Middle School Facilities From Amazon


This book draws on important original transdisciplinary research to address a wide range of issues relating to the remodeling of existing schools for pre-teenagers to fit them to various novel teaching models (e.g. collaborative learning, ICT integration, and out-of-classroom working) and to create effective educational environments for the future.

The strong relationship between people’s wellbeing, physical environment and student learning in schools has already been extensively studied in international research. At the same time, a number of different scenarios of possible innovations are now emerging, and these require conscious choices in terms of designing both the ways and the places where educational processes can be developed.
The principal focus of this research was the relationship between infrastructure, activities, and school communities.

The book is divided into three sections, the first of which discusses conceptual aspects and outlines innovative renewal strategies. The second section describes a participatory research process developed in five case studies of lower-secondary or middle schools with the aim of updating our knowledge about such schools and identifying emerging issues. The last section presents case studies, operational tools, and design strategies that aid decision-making and support interventions to renew school facilities. The book is intended mainly for scholars of architecture and education, but is also of interest to a wider readership, including principals, teachers, designers, decision-makers in school communities, and heads of municipal education departments.

درباره کتاب Renewing Middle School Facilities ترجمه شده از گوگل


این کتاب تساوی در مهم پژوهش فرارشته اصلی برای رسیدگی به طیف گسترده ای از مسائل مربوط به بازسازی مدارس موجود برای پیش نوجوانان به آنها را جا به مدل های مختلف آموزش نوین (مانند یادگیری مشارکتی، یکپارچه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، و خارج از کلاس درس کار) و برای ایجاد محیط آموزشی مؤثر برای آینده است.

رابطه قوی بین رفاه مردم، محیط فیزیکی و یادگیری دانش آموزان در مدارس در حال حاضر به طور گسترده در تحقیقات بین المللی مطالعه قرار گرفت. در همان زمان، تعدادی از حالات مختلف از نوآوری های ممکن در حال حاضر در حال ظهور، و این نیاز به انتخاب آگاهانه از نظر طراحی هر دو راه ها و مکان هایی که فرایندهای آموزشی می تواند توسعه یافته است.
تمرکز اصلی این تحقیق رابطه بین جوامع زیرساخت ها، فعالیت ها و مدرسه بود.

این کتاب به سه بخش، اولین بار است که مورد بحث جنبه مفهومی و به تشریح استراتژی تجدید نوآورانه تقسیم شده است. بخش دوم یک فرایند پژوهش مشارکتی در پنج مطالعه مدارس متوسطه پایین یا وسط با هدف به روز رسانی دانش ما در مورد این مدارس و شناسایی مسائل در حال ظهور توسعه توصیف می کند. بخش ارائه مطالعات آخرین مورد، ابزار عملیاتی و استراتژی های طراحی که کمک تصمیم گیری و پشتیبانی مداخلات به تجدید امکانات مدرسه. این کتاب به طور عمده برای محققان معماری و آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، اما همچنین از علاقه به خوانندگان گسترده تر، از جمله مدیران، معلمان، طراحان، تصمیم گیرندگان در مدارس و روسای ادارات آموزش و پرورش شهرداری.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *