دانلود کتاب Revitalizing City Districts – Transformation Partnership For Urban Design And Architecture In Historic City Districts, 2017

نام کتاب: Revitalizing City Districts – Transformation Partnership For Urban Design And Architecture In Historic City Districts

نویسنده: Hebatalla Abouelfadl و Dalila Elkerdany و Christoph Wessling

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۴۶۲۸۸۲, ۹۷۸۳۳۱۹۴۶۲۸۹۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۸۹

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Revitalizing City Districts – Transformation Partnership For Urban Design And Architecture In Historic City Districts From Amazon


This book explores the consequences of change in the urban form, the amalgam of the urban space and buildings and on the processes leading to planning and design. Urban form and its fabric result from a multitude of individual interests, ideas and decisions which in turn result in specific and locally diverse spatial arrangements. These processes which are shaping our built environment are embedded in and determined by different contexts of political, cultural and social-economic norms and values. Urban development and the transformation of urban structures are triggered by technological innovations, laws and taxes, new behaviors or the impact of environmental conditions as well as other factors. Based on case studies from Egypt and the Middle East, together with some cases from Germany and Turkey, this book covers a wide range of change processes focused on historic and inner city districts.

درباره کتاب Revitalizing City Districts – Transformation Partnership For Urban Design And Architecture In Historic City Districts ترجمه شده از گوگل


این کتاب به بررسی عواقب ناشی از تغییرات در قالب شهری، آمالگام از فضای شهری و ساختمان های و در فرآیندهای منجر به برنامه ریزی و طراحی. فرم شهری و نتیجه پارچه آن را از بسیاری از منافع فردی، ایده ها و تصمیماتی که در نتیجه به نوبه خود در خاص و ترتیبات فضایی به صورت محلی متنوع است. این فرایندها که در حال شکل دادن محیط زیست ساخته شده ما در تعبیه شده و توسط زمینه های مختلف از هنجارها و ارزش های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی تعیین می شود. توسعه شهری و تحول سازه های شهری توسط نوآوری های تکنولوژیک، قوانین و مالیات، رفتارهای جدید و یا تاثیر شرایط محیطی و همچنین عوامل دیگر باعث شده است. بر اساس مطالعات موردی از مصر و شرق میانه، همراه با برخی موارد از آلمان و ترکیه، این کتاب را پوشش می دهد طیف گسترده ای از فرایند تغییرات در مناطق تاریخی و شهرستان درونی متمرکز شده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *