دانلود کتاب Robust Control For Grid Voltage Stability High Penetration Of Renewable Energy Interfacing Conventional And Renewable Power Generation Resources, 2014

Robust Control For Grid Voltage Stability High Penetration Of Renewable Energy Interfacing Conventional And Renewable Power Generation Resources, 2014

نام کتاب: Robust Control For Grid Voltage Stability High Penetration Of Renewable Energy Interfacing Conventional And Renewable Power Generation Resources

نویسنده: Jahangir Hossain و Hemanshu Roy Pota

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۴

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۲۸۷۱۱۵۲, ۹۷۸۹۸۱۲۸۷۱۱۶۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۱۱

انتشارات: Springer-Verlag Singapur

Description About Book Robust Control For Grid Voltage Stability High Penetration Of Renewable Energy Interfacing Conventional And Renewable Power Generation Resources From Amazon


This book makes the area of integration of renewable energy into the existing electricity grid accessible to engineers and researchers. This is a self-contained text which has models of power system devices and control theory necessary to understand and tune controllers in use currently. The new research in renewable energy integration is put into perspective by comparing the change in the system dynamics as compared to the traditional electricity grid. The emergence of the voltage stability problem is motivated by extensive examples. Various methods to mitigate this problem are discussed bringing out their merits clearly. As a solution to the voltage stability problem, the book covers the use of FACTS devices and basic control methods. An important contribution of this book is to introduce advanced control methods for voltage stability. It covers the application of output feedback methods with a special emphasis on how to bound modelling uncertainties and the use of robust control theory to design controllers for practical power systems. Special emphasis is given to designing controllers for FACTS devices to improve low-voltage ride-through capability of induction generators. As generally PV is connected in low voltage distribution area, this book also provides a systematic control design for the PV unit in distribution systems. The theory is amply illustrated with large IEEE Test systems with multiple generators and dynamic load. Controllers are designed using Matlab and tested using full system models in PSSE.

درباره کتاب Robust Control For Grid Voltage Stability High Penetration Of Renewable Energy Interfacing Conventional And Renewable Power Generation Resources ترجمه شده از گوگل


این کتاب باعث می شود منطقه ادغام انرژی تجدیدپذیر به شبکه برق موجود را به مهندسان و محققان در دسترس است. این یک متن خود شامل است که مدل از دستگاه های سیستم قدرت و تئوری کنترل لازم را برای درک و کنترل لحن در استفاده در حال حاضر است. تحقیقات جدید در یکپارچه سازی انرژی های تجدید پذیر است به چشم انداز با مقایسه تغییر در دینامیک سیستم نسبت به شبکه برق سنتی قرار داده. ظهور مشکل پایداری ولتاژ با استفاده از مثال های گسترده انگیزه. روش های مختلف برای کاهش این مشکل مورد بحث قرار گرفته آوردن از شایستگی خود را به طور واضح. به عنوان یک راه حل برای این مشکل پایداری ولتاژ، کتاب را پوشش می دهد استفاده از ادوات FACTS و روش های کنترل اساسی است. سهم مهمی از این کتاب است که به معرفی روش های کنترل پیشرفته برای پایداری ولتاژ. این پوشش می دهد استفاده از روش بازخورد خروجی با تأکید ویژه در مورد نحوه مدل سازی عدم قطعیت محدود و استفاده از تئوری کنترل مقاوم به طراحی کنترل کننده برای سیستم های قدرت عملی است. تاکید ویژه به طراحی کنترل کننده داده شده برای ادوات FACTS به منظور بهبود کم ولتاژ سوار را از طریق قابلیت ژنراتور القایی. به طور کلی PV در منطقه توزیع ولتاژ پایین متصل شود، این کتاب همچنین طراحی کنترل سیستماتیک برای واحد PV در سیستم های توزیع فراهم می کند. نظریه عمیقا با سیستم های بزرگ تست IEEE با ژنراتور های متعدد و بار دینامیکی نشان داده شده. بر حسب نوری با استفاده از نرم افزار MATLAB طراحی و تست شده با استفاده از مدل سیستم کامل در PSSE.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *