دانلود کتاب Strategic Management -Concepts And Cases, 15th ed, 2014

نام کتاب: Strategic Management -Concepts And Cases

نویسنده: Fred David

ویرایش: ۱۵

سال انتشار: ۲۰۱۴

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۹۲۰۱۶۸۹۴, ۱۲۹۲۰۱۶۸۹۲

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۹۰

انتشارات: Pearson Education

Description About Book Strategic Management -Concepts And Cases From Amazon


For undergraduate and graduate courses in strategy.

In today’s economy, gaining and sustaining a competitive advantage is harder than ever. Strategic Management captures the complexity of the current business environment and delivers the latest skills and concepts with unrivaled clarity, helping students develop their own cutting-edge strategy through skill-developing exercises.

The Fifteenth Edition has been thoroughly updated and revised with current research and concepts. This edition includes 29 new cases and end-of- chapter material, including added exercises and review questions.

MyManagementLab for Strategic Management is a total learning package. MyManagementLab is an online homework, tutorial, and assessment program that truly engages students in learning. It helps students better prepare for class, quizzes, and exams—resulting in better performance in the course—and provides educators a dynamic set of tools for gauging individual and class progress.

Please note that the product you are purchasing does not include MyManagementLab.

MyManagementLab

Join over 11 million students benefiting from Pearson MyLabs.

This title can be supported by MyManagementLab, an online homework and tutorial system designed to test and build your understanding. Would you like to use the power of MyManagementLab to accelerate your learning? You need both an access card and a course ID to access MyManagementLab.

These are the steps you need to take:

۱٫ Make sure that your lecturer is already using the system

Ask your lecturer before purchasing a MyLab product as you will need a course ID from them before you can gain access to the system.

۲٫ Check whether an access card has been included with the book at a reduced cost

If it has, it will be on the inside back cover of the book.

۳٫ If you have a course ID but no access code, you can benefit from MyManagementLab at a reduced price by purchasing a pack containing a copy of the book and an access code for MyManagementLab (ISBN:9781292078144)

۴٫ If your lecturer is using the MyLab and you would like to purchase the product…

Go to www.mymanagementlab.com to buy access to this interactive study programme.

For educator access, contact your Pearson representative. To find out who your Pearson representative is, visit www.pearsoned.co.uk/replocator

درباره کتاب Strategic Management -Concepts And Cases ترجمه شده از گوگل


برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در استراتژی.

در اقتصاد امروز، به دست آوردن و حفظ یک مزیت رقابتی سخت تر از همیشه است. مدیریت استراتژیک قطاری از پیچیدگی محیط کسب و کار فعلی و ارائه آخرین مهارت ها و مفاهیم را با وضوح بی نظیر، کمک به دانش آموزان توسعه استراتژی خود برش لبه خود را از طریق تمرینات مهارت حال توسعه است.

پانزدهم نسخه به طور کامل به روز شده و تجدید نظر با تحقیق و مفاهیم جاری است. این نسخه شامل ۲۹ مورد جدید و پایان انر ژی مواد فصل، از جمله تمرینات اضافه شده و سوالات بررسی.

MyManagementLab برای مدیریت استراتژیک یک بسته یادگیری کل است. MyManagementLab مشق شب، آموزش، و برنامه ارزیابی آنلاین که واقعا درگیر دانش آموزان در یادگیری است. این کمک می کند دانش آموزان بهتر برای کلاس آماده سازی، آزمونها و امتحانات-و در نتیجه عملکرد بهتر در این دوره، فراهم می کند و مربیان مجموعه ای پویا از ابزار برای سنجش میزان پیشرفت فردی و کلاس.

لطفا توجه داشته باشید که این محصول شما در حال خرید کند MyManagementLab شامل نمی شود.

MyManagementLab

اضافه کردن بیش از ۱۱ میلیون دانش آموز با بهره گیری از پیرسون MyLabs.

این عنوان را می توان با MyManagementLab، یک مشق شب های آنلاین و سیستم آموزش طراحی شده برای تست و ساخت درک خود را پشتیبانی می شود. دوست دارید با استفاده از قدرت MyManagementLab برای سرعت بخشیدن به یادگیری خود را؟ شما باید هر دو کارت و یک ID البته به MyManagementLab دسترسی.

این مراحل شما نیاز به عبارتند از:

۱٫ اطمینان حاصل کنید که استاد شما در حال حاضر با استفاده از سیستم

قبل از خرید یک کالا MyLab شما به عنوان یک ID البته از آنها نیاز دارید قبل از اینکه شما می توانید دسترسی به سیستم را کسب استاد خود را بپرسید.

۲٫ در کاهش هزینه بررسی کنید که آیا کارت دسترسی شده است همراه با کتاب

اگر شده است، آن را بر روی جلد داخل پشت کتاب باشد.

۳٫ اگر شما یک ID البته، اما هیچ یک از کدهای دسترسی، شما می توانید از MyManagementLab در کاهش قیمت را با خرید یک بسته حاوی یک کپی از کتاب و یک کد دسترسی برای MyManagementLab (ISBN: 9781292078144) بهره مند شوند

۴٫ اگر استاد خود را با استفاده از MyLab و شما می خواهم برای خرید محصول …

برو به www.mymanagementlab.com قبل از خرید دسترسی به این برنامه مطالعه تعاملی.

برای دسترسی مربی، با نماینده پیرسون خود را. برای پیدا کردن که نماینده پیرسون خود، www.pearsoned.co.uk/replocator بازدید

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *