دانلود کتاب Sustainable Development Goals Connectivity Dilemma – Land And Geospatial Information For Urban And Rural Resilience, 2020

نام کتاب: Sustainable Development Goals Connectivity Dilemma – Land And Geospatial Information For Urban And Rural Resilience

نویسنده: Abbas Rajabifard

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۲۵۹۳۵۴, ۹۷۸۰۳۶۷۲۵۹۳۵۸

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۴۸

انتشارات: Crc Press

Description About Book Sustainable Development Goals Connectivity Dilemma – Land And Geospatial Information For Urban And Rural Resilience From Amazon


Large-scale migration from rural to urban areas, and between countries, affects sustainable development at local, national, and regional levels. To strengthen urban and rural resilience to global challenges,
Sustainable Development Goals Connectivity Dilemma: Land and Geospatial Information for Urban and Rural Resilience
, brings together leading international geospatial experts to analyze the role of land and geospatial data infrastructures and services for achieving the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). While the goals outlined in the 2030 Agenda have been longstanding aspirations worldwide, the complexity and connectivity between social, economic, environmental, and governance challenges are changing with large-scale urbanization and population growth. Structured in 5 parts, the themes and objectives of the book are in line with the critical challenges, gaps, and opportunities raised at all UN-GGIM events and UN-GGIM Academic Network forums. Through the different perspectives of scholars, industry actors, and policy-makers, this book provides interdisciplinary analysis and multisectoral expertise on the interconnection between the SDGs, geospatial information, and urban and rural resilience.

Sustainable Development Goals Connectivity Dilemma: Land and Geospatial Information for Urban and Rural Resilience is an essential reference for researchers, industry professionals, and postgraduate students in fields such as geomatics, land administration, urban planning, GIS, and sustainable development. It will also prove a vital resource for environmental protection specialists, government practitioners, UN-GGIM delegates, and geospatial and land administration agencies.

Features:

Introduces a holistic and new approach to sustainable development

Brings together social, economic, and environmental dimensions of sustainability

Highlights the significance and the role of geospatial information in sustainable development

Examines urban and rural interdependencies in the context of strengthening resilience

Written by experts with diverse academic and professional backgrounds who examine connectivity and develop strategic pathways

درباره کتاب Sustainable Development Goals Connectivity Dilemma – Land And Geospatial Information For Urban And Rural Resilience ترجمه شده از گوگل


مهاجرت در مقیاس بزرگ از مناطق روستایی به مناطق شهری، و در میان کشورها، توسعه پایدار در سطوح محلی، ملی و منطقه ای تاثیر می گذارد. برای تقویت انعطاف پذیری شهری و روستایی به چالش های جهانی،
توسعه پایدار اهداف اتصال معضل: زمین و اطلاعات مکانی برای شهری و روستایی جهندگی
، به ارمغان می آورد با هم کارشناسان برجسته جغرافیایی بین المللی برای تجزیه و تحلیل نقش زمین و داده های جغرافیایی زیر ساختها و خدمات برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs). در حالی که اهداف تعیین شده در ۲۰۳۰ دستور کار آرمان دیرینه در سراسر جهان، به پیچیدگی و اتصال بین، اقتصادی، زیست محیطی، و چالش های حکومت های اجتماعی بوده است در حال تغییر با شهرنشینی در مقیاس بزرگ و رشد جمعیت است. سازه در ۵ بخش، تم ها و اهداف کتاب در خط با بحرانی چالش ها، شکاف ها، و فرصت های مطرح در تمام حوادث سازمان ملل GGIM ها و انجمن ها، GGIM سازمان ملل متحد شبکه علمی هستند. از طریق دیدگاه های مختلف از دانشمندان، بازیگران صنعت، و سیاست گذاران، این کتاب تجزیه و تحلیل بین رشته ای و تخصص چندبخشی در اتصال بین SDGs، اطلاعات مکانی، و انعطاف پذیری شهری و روستایی فراهم می کند.

اهداف توسعه پایدار اتصال معضل: زمین و مکانی اطلاعات برای شهری و روستایی جهندگی مرجع ضروری برای محققان، متخصصان صنعت و دانشجویان کارشناسی ارشد در زمینه های مانند ژئوماتیک، مدیریت زمین، برنامه ریزی شهری، GIS، و توسعه پایدار است. آن را نیز به یک منبع حیاتی برای متخصصان حفاظت از محیط زیست، پزشکان دولتی، نمایندگان سازمان ملل متحد-GGIM، و سازمان های دولت جغرافیایی و زمین را ثابت کند.

امکانات:

معرفی یک رویکرد جامع و جدید به توسعه پایدار

به ارمغان می آورد با هم ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و پایداری

برجسته اهمیت و نقش اطلاعات جغرافیایی در توسعه پایدار

بررسی وابستگی شهری و روستایی در زمینه تقویت انعطاف پذیری

نوشته شده توسط کارشناسان با پیشینه علمی و حرفه ای مختلف که اتصال بررسی و توسعه مسیرهای استراتژیک

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *