دانلود کتاب Switching, Protection And Distribution Handbook In Lowvoltage Networks Handbook Handbook With Selection Criteria And Planning Guidelines For Switchgear, Switchboards, And Distribution Systems, 2nd ed, 1994

Switching, Protection And Distribution Handbook In Lowvoltage Networks Handbook Handbook With Selection Criteria And Planning Guidelines For Switchgear, Switchboards, And Distribution Systems, 2nd ed, 1994

نام کتاب: Switching, Protection And Distribution Handbook In Lowvoltage Networks Handbook Handbook With Selection Criteria And Planning Guidelines For Switchgear, Switchboards, And Distribution Systems

نویسنده: Siemens

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۱۹۹۴

کد ISBN کتاب: ۳۸۹۵۷۸۰۰۰۶, ۹۷۸۳۸۹۵۷۸۰۰۰۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۶۰

انتشارات: Publicis

Description About Book Switching, Protection And Distribution Handbook In Lowvoltage Networks Handbook Handbook With Selection Criteria And Planning Guidelines For Switchgear, Switchboards, And Distribution Systems From Amazon


This book is not only intended for use by planners and designers of low-voltage switchboards, distribution boards and control systems. It will also provide a valuable source of general information and reference on the application and operation of low-voltage devices for the technically trained reader. Detailed selection guidelines as well as many project planning examples and suggested circuit configurations assist the reader to find technically and economically optimized solutions to his application problems. References is made to a great number of relevant national and international standards and specifications.

درباره کتاب Switching, Protection And Distribution Handbook In Lowvoltage Networks Handbook Handbook With Selection Criteria And Planning Guidelines For Switchgear, Switchboards, And Distribution Systems ترجمه شده از گوگل


این کتاب نه تنها برای استفاده توسط برنامه ریزان و طراحان برق کم ولتاژ، تابلوهای توزیع و سیستم های کنترل در نظر گرفته شده. همچنین یک منبع ارزشمندی از اطلاعات عمومی و مرجع در نرم افزار و بهره برداری از کم دستگاه های ولتاژ برای خواننده فنی آموزش دیده ارائه می کنند. راهنمای انتخاب دقیق و همچنین بسیاری از نمونه های برنامه ریزی پروژه و تنظیمات مدار پیشنهاد کمک به خواننده برای یافتن راه حل فنی و اقتصادی بهینه سازی شده برای مشکلات نرم افزار است. مراجع به تعداد زیادی از استانداردها و مشخصات ملی و بین المللی مربوطه ساخته شده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *